Aanlanding Wind op Zee

05 maart 2024
Duurzaam

Het Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) 2031-2040 onderzoekt hoe we in Nederland tussen 2031 en 2040 windenergie aan land kunnen brengen en kunnen aansluiten op het hoogspanningsnet of waterstofnetwerk.

Dit doet het programma met zo min mogelijk gevolgen voor mens en natuur. Ook onderzoekt het programma kansrijke locaties om van windenergie waterstof te maken.

Terinzagelegging van het onderzoeksplan

Het onderzoek van Programma VAWOZ richt zich ook op de IJmond. Het afgelopen jaar heeft het Programma VAWOZ samen met regionale belanghebbende een verkenning gedaan van kansrijke routes en aansluitlocaties in deze regio.De resultaten van de verkenning zijn opgenomen in de zogenaamde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD), ook wel het onderzoeksplan. Dit plan ligt van 23 februari 2024 t/m 4 april 2024 ter inzage. Gedurende deze periode van zes weken nodigt het programma iedereen uit een officiële reactie in te dienen op het plan. Dit kan hierexterne-link-icoon. Deze reacties kunnen aanleiding zijn om het onderzoeksplan aan te passen. In juni 2024 publiceert het programma de definitieve NRD, inclusief een Nota van Antwoord met antwoorden op alle reacties. In de volgende fase zal het programma de routes en locaties verder onderzoeken.

Informatiebijeenkomsten

Gedurende de periode van de terinzagelegging vinden nabij alle beoogde locaties waar Programma VAWOZ beoogt elektriciteitskabels aan land te brengen ook fysieke informatiebijeenkomsten plaats. Zo ook in deze regio. Tijdens de bijeenkomst gaat het Programma VAWOZ graag met geïnteresseerden over in gesprek. Ook kunt u op deze avond direct een reactie indienen. De informatiebijeenkomst is op 6 maart tussen 19:00 – 21:00 uur in het Telstar Stadion. Aanmelden is niet nodig. 

Alle energie duurzaam in 2050

De Nederlandse regering heeft afgesproken dat alle energie in Nederland in 2050 duurzaam is. Ons elektriciteitsverbruik neemt de komende jaren enorm toe omdat we elektrisch gaan koken, rijden en in sommige gevallen ook elektrisch gaan verwarmen. Er moet dus veel meer energie duurzaam worden opgewekt.Grootschalige opwekking van windenergie op zee speelt daarin een belangrijke rol. Daarom is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het Programma VAWOZ 2031-2040 gestart. 

Contact

Meer informatie over Programma VAWOZ vindt u op de website rvo.nlexterne-link-icoon. U kunt ook een e-mail sturen naar vawoz@minezk.nl.