Gemeente Velsen vindt het belangrijk dat online informatie bruikbaar en toegankelijk is voor iedereen. De gemeente besteedt daarom veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet de website van gemeente Velsen gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Dit voor bezoekers die slechtziend, blind of doof zijn, of bijvoorbeeld kleurenblind of dyslectisch. Maar ook mensen die niet zo vaardig zijn op het internet en mensen die minder goed Nederlands spreken zijn gebaat bij een toegankelijke website.

 

Deze verklaring heeft betrekking op alle pagina’s van de hoofdwebsite velsen.nl. Voor de overige websites van de gemeente Velsen zal nog een toegankelijkheidsverklaring worden opgesteld. Om de toegankelijkheid van de website te borgen, werken wij hard aan het voldoen aan de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.1. De gemeente heeft een website die volgens de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.0 is gebouwd. Wij zijn bezig zo veel mogelijk content op onze website toegankelijk te maken en te houden.

De website voldoet nog niet op alle punten aantoonbaar aan de richtlijnen. Veel technische zaken zijn inmiddels opgelost. Het WOZ-loket is sterk verouderd en daardoor nog niet volledig toegankelijk.  De gemeente Velsen is bezig met een uitbestedingstraject van de werkzaamheden van het team Belastingen. De uitbesteding gaat in per 1 januari 2021. Alle informatie over het WOZ-loket en andere belastingen zetten  we voor 1 januari 2021 over op de website van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Ook wordt er via Dimpact (samenwerkingsverband van 17 gemeenten) onderzoek gedaan naar een upgrade van het websitemodel (gemaakt in Drupal 7) of een geheel nieuwe website. 

Deze verklaring is opgesteld op 22 september 2020 en passen we aan bij nieuwe ontwikkelingen.

Uitgangspunten

Werkprocessen 

Toepassing van de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.1 is een vast onderdeel binnen de werkprocessen van de site (redactie, beheer, doorontwikkeling).

Afspraken en contracten

Bedrijven die voor onze organisatie opdrachten uitvoeren, worden verplicht de richtlijnen toe te passen.

Kennis en vaardigheden

Onze medewerkers worden in 2020 getraind in het goed toepassen van de richtlijnen. Per 1 oktober 2020 wordt het Onlineteam (1,4 fte) tijdelijk uitgebreid met een webredacteur (0,6fte) waardoor de website eerder voldoet aan de eisen.

Software

Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.

Onderzoek

Op 16 juni 2020 zijn negentien pagina's op de website  onderzocht door de Stichting Accessibility op alle criteria. De meeste zijn inmiddels opgelost. Het gt-loket (WOZ-loket)wordt eind 2020 vervangen. Met de kennis vanuit dit onderzoek worden de overige meest bezochte pagina's aangepast in 2020/2021. We werken vanaf april 2019 met SiteImprove om de website te controleren en te verbeteren, zodat de website voldoet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. Met deze tool kunnen we de voornaamste criteria automatisch toetsen. Het is niet uit te sluiten dat delen van deze website nog niet voor iedereen bruikbaar zijn.

Specifieke verbetertrajecten

  1. Er zijn Pdf-formulieren die nog niet toegankelijk zijn. We proberen zoveel mogelijk nieuwe informatie aan te bieden in html. Een aantal veelgebruikte Pdf-formulieren vervangen we in 2020 /2021 door toegankelijke formulieren.
  2. Bij de raadstukken en collegestukken staan ingezonden stukken in Pdf-formaat die niet toegankelijk zijn. In 2020 onderzoeken we de mogelijkheden tot verbetering van de toegankelijkheid van raads- en collegestukken.
  3. Voor afbeeldingen starten we een specifiek verbetertraject: Afbeeldingen die betekenis overbrengen krijgen een alternatieve tekst. Niet-informatieve afbeeldingen krijgen geen alternatieve tekst. Aanklikbare afbeeldingen krijgen een bestemming in de alternatieve tekst.
  4. Voor de online formulieren is een specifiek verbetertraject opgestart. We testen met gebruikers of de digitale formulieren gemakkelijk in gebruik zijn. De uitkomsten van deze testen gebruiken we om de digitale formulieren te verbeteren.
  5. De gemeente Velsen is bezig met een uitbestedingstraject van de werkzaamheden van het team Belastingen en Invorderingen. De uitbesteding is rond per 1 januari 2021. Alle informatie over het WOZ-loket en andere belastingen zetten  we voor 1 januari 2021 over op de website van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

Controles

Het Onlineteam toetst alle content op toegankelijkheid op volgorde van de meest bezochte pagina's. We voeren dagelijks tussentijdse handmatige en automatische controles via SiteImprove uit op de techniek en de content.

Planning

We vervangen ook in 2020 een aantal van de meest gebruikte Pdf-formulieren voor toegankelijke Pdf-formulieren.

De gemeente streeft ernaar zo min mogelijk Pdf’s aan te bieden. Alle nieuwe bestuurlijke stukken bieden we in toegankelijke webpagina's aan, zodra de besluiten/verordeningen gepubliceerd zijn op officielebekendmakingen.nl. Ingezonden stukken scannen we en bieden we aan in Pdf. We onderzoeken of we de toegankelijkheid van deze stukken verder kunnen verbeteren.

Oude dossiers en archief websites

Op raad.velsen.nl staan oude dossiers tot 1 augustus 2017 van de gemeenteraad Velsen die we niet meer achteraf toegankelijk maken. Documenten van deze website zijn op te vragen bij griffie@velsen.nl.

Het archief van de website is toegankelijk via Page Freezer(externe link). Hier kunt u alle pagina’s terugkijken tot 1 oktober 2012. Niet alle pagina’s zijn toegankelijk. 

Documenten

Toegankelijkheidslabel