Gemeente Velsen streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. 
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.velsen.nl die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. 

 

De links waarop de inhoud van de website www.velsen.nl te vinden is: 

 • het hoofddomein: 

https://www.velsen.nl

Subdomeinen en andere domeinen die tot de website behoren: 

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Gemeente Velsen is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

Gemeente Velsen verklaart dat de website nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. 

Onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus wordt aangegeven hoe ver Gemeente Velsen is gevorderd met de toegankelijkheid van de website en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken. 

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 23-04-2020.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring worden om de drie maanden aangepast.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of hebt u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?

Neem dan contact op via info@velsen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?

Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet. Zie ook aanvullende informatie van de overheidsinstantie.

Nog niet alle vereiste informatie voor deze toegankelijkheidsverklaring is beschikbaar. 

Uiterlijk binnen 12 maanden na de datum van deze toegankelijkheidsverklaring zal deze toegankelijkheidsverklaring worden vervangen door een nieuwe versie waarin alle vereiste informatie beschikbaar is. 

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. 

 

Aanvullende informatie van de gemeente Velsen

Gemeente Velsen vindt het belangrijk dat online informatie bruikbaar en toegankelijk is voor iedereen. De gemeente besteedt daarom veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. 

Iedereen moet de website van gemeente Velsen gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Dit voor bezoekers die slechtziend, blind of doof zijn, of bijvoorbeeld kleurenblind of dyslectisch. Maar ook mensen die niet zo vaardig zijn op het internet en mensen die minder goed Nederlands spreken zijn gebaat bij een toegankelijke website. Deze verklaring heeft betrekking op alle pagina’s van de hoofdwebsite velsen.nl.

Voldoen aan richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG

Om de toegankelijkheid van de website te borgen, werken wij hard aan het voldoen aan de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.1. De website velsen.nl is volgens de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.0  gebouwd. Binnenkort voldoet de techniek van de website van WCAG2.1. Wij maken alle content op onze website toegankelijk. Voor de overige websites van Velsen worden nog toegankelijkheidsverklaringen opgesteld.

Deze verklaring is opgesteld op 23 april 2020 en passen we aan bij nieuwe ontwikkelingen. 

Uitgangspunten

 • Werkprocessen. Toepassing van de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.1 is een vast onderdeel binnen de werkprocessen van de site (redactie, beheer, doorontwikkeling).
 • Afspraken en contracten. Bedrijven die voor onze organisatie opdrachten uitvoeren, zijn verplicht de richtlijnen toe te passen.
 • Kennis en vaardigheden. Onze medewerkers worden getraind in het goed toepassen van de webrichtlijnen door middel van opleiding en werkinstructies. 
 • Software. Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld) beter toegankelijk te maken. Velsen beschikt nog niet over de software om filmpjes e.d. te ondertitelen. 

Oorzaak

We werken vanaf april 2019 met SiteImprove om de website te controleren en te verbeteren, zodat de website voldoet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. Met deze tool kunnen we de voornaamste zaken automatisch laten toetsen. Het is niet uit te sluiten dat delen van deze website niet voor iedereen bruikbaar zijn. Per 1 april 2019 is het webteam (0,8 fte) uitgebreid met een webredacteur (0,6fte). 

Maatregelen

Er ligt een intakeformulier voor een toegankelijkheidsonderzoek bij de Stichting Accessibility.

Specifieke verbetertrajecten

Voor pdf starten we een specifiek verbetertraject op 

 • Er zijn pdf bestanden die nog niet toegankelijk zijn. We vermijden pdf's door de informatie zoveel mogelijk in HTML aan te bieden. 
 • Bij de raadstukken staan ingezonden stukken in pdf formaat die niet toegankelijk zijn. In 2020 onderzoekt de griffie de mogelijkheden tot verbetering van de toegankelijkheid van raadstukken. 

Voor onlineformulieren is een specifiek verbetertraject opgestart

 • We zijn in 2019 gestart met het vervangen van pdf formulieren door digitale formulieren. Inmiddels zijn 20 formulieren gedigitaliseerd. In de planning staan nog 12 nieuwe formulieren.
 • We testen of de digitale formulieren gemakkelijk in gebruik zijn. De uitkomsten van deze testen gebruiken we om de digitale formulieren te verbeteren. 

Voor afbeeldingen starten we een specifiek verbetertraject

 • Afbeeldingen die betekenis overbrengen krijgen een alternatieve tekst. Niet-informatieve afbeeldingen krijgen geen alternatieve tekst.
 • Aanklikbare afbeeldingen krijgen de link waartoe naar wordt verwezen in de alternatieve tekst. 

  Scholing

  • Er zijn diverse sessies en trainingen gevolgd door medewerkers bij de Stichting Accessibility. 

  Vormgeving

  • De huisstijl wordt aangepast. We gebruiken alleen nog schreefloze letters.
  • De navigatie bij producten is half april 2020 aangepast.

  Controles

  • Het webteam toetst zoveel mogelijk content op toegankelijkheid. 
  • Door inzet van de tool SiteImprove zijn we in staat de website regelmatig te controleren op toegankelijkheid. Daarnaast testen we de website ook handmatig en op inhoud.

  Planning 

  • De gemeente streeft ernaar zo min mogelijk pdf’s meer aan te bieden. Alle nieuwe bestuurlijke stukken bieden we in toegankelijke webpagina's aan, zodra de HTML-oplossing toepasbaar is. 
  • De 50 meest bezochte pagina’s en de 75 meest bezochte producten worden voor 23 september aangepast. Alle nieuwe pagina's en producten voldoen aan de nieuwe webrichtlijnen.
  • De gemeente Velsen heeft meerdere websites online. Vanuit onderzoek bekijken we in 2021 welke websites kunnen worden geïntegreerd in velsen.nl en voor welke websites er een aparte verklaring kan worden gemaakt. 

  Oude dossiers en archief websites 

  Op de oude website raad.velsen.nl staan oude dossiers tot 1 augustus 2017 van de gemeenteraad Velsen die we niet meer achteraf toegankelijk maken. Documenten van deze website zijn op te vragen bij griffie@velsen.nl

  Het archief van de website is toegankelijk via Page Freezer. Hier kunt u alle pagina’s terugkijken tot 1 oktober 2012. Niet alle pagina’s zijn toegankelijk. 

  Problemen, vragen, opmerkingen

  Mocht u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaren op onze website, laat het ons dan weten via het contactformulier, of via info@velsen.nl of via 0255 567200. Ook als u vragen, tips of opmerkingen over de toegankelijkheid van informatie op Velsen.nl heeft, dan horen we dat graag van u. 

  Versie 1.1.

  Datum 23 april 2020.