8 waterstoftankstations in Noord-Holland

28 oktober 2022
Duurzaam

Op 27 oktober 2022 tekende wethouder Sebastian Dinjens samen met 60 andere partijen het convenant waterstof. Hiermee zet de provincie Noord Holland een grote stap richting een netwerk van waterstoftankstations.

Het doel van het convenant waterstof in zware mobiliteit is een dekkend netwerk in Noord-Holland van minstens 8 waterstoftankstations voor zware voertuigen, zoals vrachtwagens, mobiele werktuigen en landbouwvoertuigen. Plus het stimuleren van de vraag naar waterstof die zorgt voor een gezonde economische grondslag voor deze tankstations.

Gedeputeerde Jeroen Olthof: 'Voor er een waterstofvoertuig wordt aanschaft, moet er zekerheid zijn dat er waterstof getankt kan worden. En voor een waterstoftankstation wordt geopend, moet er wel vraag zijn. We willen met dit convenant dit kip-eiprobleem doorbreken.'

Waterstof voor zware mobiliteit

Om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen lijkt duurzame waterstof een goed alternatief voor vrachtwagens, mobiele werktuigen, landbouwvoertuigen en binnenvaart. Doordat ondernemers nu geen stappen durven nemen, komt de ontwikkeling van waterstof onvoldoende van de grond. En hoe zit het eigenlijk met de vergunningverlening? De uitdagingen rond waterstof kunnen alleen samen worden aangegaan: de betrokken overheden samen met leveranciers van voertuigen, met transporteurs en met brandstofleveranciers. 

Ambitie en samenwerking

Bijna 60 partijen willen werken aan een dekkend netwerk van tankstations en waterstofvoertuigen in Noord-Holland. Op 27 oktober ondertekenden ze tijdens het Innovatiefestival Noord-Holland in Haarlem het convenant waterstof in zware mobiliteit om die ambitie en samenwerking te bekrachtigen.

Talloze kansen 

De overstap naar waterstof biedt talloze kansen: gebruik van duurzame waterstof stoot niet alleen minder CO2 uit dan het gebruik van fossiele brandstoffen, het draagt tegelijkertijd bij aan een schonere lucht omdat het minder fijnstof en stikstof uitstoot. Dat zorgt voor een gezondere leefomgeving. Bovendien levert de overgang naar waterstof nieuwe banen op, in de techniek én in de wetenschap.

De waterstoftankstations zullen niet meteen leiden tot meer waterstofpersonenauto's. Elektrisch rijden is voor personenauto's namelijk een stuk interessanter dan rijden op waterstof. Dat komt omdat hetefficiënter is om groene stroom direct in een elektrische auto te gebruiken, dan er eerst waterstof van te maken en die vervolgens te gebruiken in een waterstofauto.