5 tips om overlast meeuwen tegen te gaan

21 maart 2024
Actueel nieuws

Meeuwen vallen onder de Wet natuurbescherming. Daarom mogen gemeente Velsen en haar inwoners niets doen wat schadelijk is voor deze zeevogels. Er zijn echter wel dingen die u zelf kunt doen, om de overlast tegen gaan!

Meeuwen komen in februari en maart terug naar hun broedgebied. Ze bouwen het liefst hun nest op een beschutte plek op een plat dak, zoals bij een schoorsteen. Eind april zijn de nesten klaar voor gebruik. Tot het moment dat de eieren uitkomen, valt de overlast mee. De meeste overlast is in de maanden mei tot augustus.

Hieronder 5 tips om overlast van meeuwen beperken.

1. Niet voeren

Voer de meeuwen niet. Ook niet met een frietje of een broodje. Voeren leidt tot geluidsoverlast en agressief gedrag van de meeuwen.  

2. Schoon dak

Houd uw dak en dakgoot goed schoon zodat er geen takjes en bladeren liggen die gebruikt kunnen worden als nestmateriaal. Het ontbreken van nestmateriaal maakt uw dak minder aantrekkelijk.

3. Water

Heeft u een plat dak? Een klein laagje water op het dak helpt ook tegen meeuwen.

4. Afschrikken

Voorzie uw dak van wapperende feestvlaggetjes of plaats een vogelverschrikker (vlieger) in een vorm van een afschrikkende roofvogel.

5. Duivenpinnen

Het plaatsen van duivenpinnen op dakranden, bij dakramen of op schouwen helpt tegen alle soorten vogels die nesten willen bouwen. Dus ook bij meeuwen.

Nesten

Heeft u al een nest op uw dak, dan mag u deze tijdens het broedseizoen niet meer weghalen. In september eindigt het broedseizoen. Vanaf dat moment mag u het oude nesten weghalen. Om de meeuwen het volgend jaar moeilijker te maken, kunt u een net of draden over uw dak spannen. Eventueel kan dit samen met de buren geplaatst worden. Zo beperkt u de ruimte om een nest te bouwen.