Werk en activering

We vinden het belangrijk dat mensen die moeilijk een baan kunnen vinden zich weer gezien voelen. Zij moeten de kans krijgen om weer betaald werk te vinden. We voeren gesprekken met ze en vragen wat ze nodig hebben om dit voor elkaar te krijgen. Dit doen we samen met onze re-integratie partner IJmondWerkt!

Afhankelijk van wat nodig is helpen we mensen om een stap verder te komen, bijvoorbeeld door middel van activeringstrajecten of vaardigheidstrainingen. Voor mensen bij wie dat niet vanzelf gaat, willen we kansen op een baan creëren door in te zetten op jobcarving, social return, garantiebanen en beschut werk.

Voor wie werk niet mogelijk is, is een zinvolle dagbesteding noodzakelijk om mee te blijven doen. Meer informatie over dagbesteding is te vinden onder het thema ‘Wmo & Welzijn’.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.

Overige informatie

Via de volgende links is meer informatie te vinden over werk en activering.

Verwachte ontwikkelingen

We streven ernaar om zoveel mogelijk Velsenaren aan het werk te krijgen. In het beleid voor de periode 2019-2022 zijn een aantal speerpunten genoemd waarop we ons de komende jaren willen focussen:

  • Inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt doen mee
  • Velsen benut ontwikkelingen op de arbeidsmarkt optimaal
  • Actieve rol van de gemeente voor een werkend Velsen
  • Zorgen voor een doorgaande lijn van school naar werk