Wat is Wmo?

Het doel van ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u kunt meedoen in onze samenleving. Via de Wmo helpt de gemeente die inwoners die dit niet zelf kunnen regelen.

U kunt mogelijk ondersteuning krijgen op het gebied van wonen, welzijn, zorg of vervoer. We verwachten wel dat u eerst uw ‘eigen kracht’ gebruikt om problemen op te lossen, te verminderen of te voorkomen.

Wat bedoelen we met 'eigen kracht'?

Eigen kracht is alles wat u zelf kunt doen om problemen op te lossen, te verminderen of te voorkomen. Bijvoorbeeld: zelf een hulpmiddel kopen, een goede zorgverzekering nemen, iemand zoeken die u helpt bij het huishouden, of alvast gaan sparen voor een gelijkvloerse woning.

Hoe meldt u zich aan voor Wmo?

Vul het Wmo-meldingsformulierexterne-link-icoon in. U kunt ook een Persoonlijk plan Wmoexterne-link-icoon downloaden, invullen en meesturen als bijlage bij het formulier.

Let op: Als uw indicatie afloopt, doet u maximaal 8 weken van te voren ook een Wmo-melding. Bijvoorbeeld als uw indicatie voor hulp bij het huishouden afloopt. 

Als u zich wilt aanmelden voor de dagbesteding bij een locatie van Zorgbalans of de ZorgSpecialist kunt u rechtstreeks contact opnemen met de locatie. Voor Zorgbalans kan dat via:

Voor de locatie Odensehuis van de Zorgspecialist kan dat via:

Wat gebeurt er met mijn Wmo-aanmelding

Een medewerker van het domein Samenleving neemt telefonisch contact met u op. U hoort dan hoe uw melding wordt afgehandeld. Het kan zijn dat er een huisbezoek op volgt. Ook heeft u de mogelijkheid tot het indienen van een persoonlijk plan, dit is niet verplicht.

Hulp nodig bij uw Wmo-melding

U kunt gratis gebruik maken van onafhankelijke ondersteuning. Neem hiervoor contact op tussen 9.00 en 10.00 uur met het Sociaal Wijkteam Velsen of met MEE & de Wering via 088 8876970.

Socius ondersteunt mensen met vragen op onder meer persoonlijk en financieel gebied. Mee & de Wering ondersteunt mensen met een beperking. Beide organisaties zijn onafhankelijk en hebben ervaring met de Wmo.

Bijzonderheden

Misschien is uw probleem op te lossen, te verminderen of te voorkomen met een algemeen gebruikelijke voorziening, met gebruikelijke hulp of met een voorliggende voorziening. U krijgt dan geen ondersteuning vanuit de Wmo.

Een algemeen gebruikelijke voorziening

Bepaalde hulpmiddelen zijn zo alledaags geworden, dat zij door de gemeente niet worden vergoed.  Deze artikelen worden ‘algemeen gebruikelijk’ genoemd. Denk hierbij aan: een douchestoel, wandbeugels, toiletverhogers.

Een algemeen gebruikelijke voorziening is een voorziening die:

  • Niet speciaal bedoeld is voor mensen met een beperking, dus ook door anderen gebruikt kan worden.
  • Algemeen verkrijgbaar is.
  • Niet veel duurder is dan vergelijkbare producten.

Gebruikelijke hulp

Gebruikelijke hulp is de hulp die mag worden verwacht van uw echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten. Onder gebruikelijke hulp kan ook gebruikelijke zorg vallen. Gebruikelijke zorg is de zorg die gezinsleden normaal aan elkaar geven binnen het huishouden, omdat ze samen verantwoordelijk zijn voor dat huishouden.

Is iemand binnen uw huishouden door een probleem of gebrek niet in staat huishoudelijke taken te doen? Dan mag de gemeente van de andere personen in uw huishouden verwachten dat zij (een deel van) de taken gaan doen. De gemeente mag zelf bepalen van welke personen dat wordt verwacht. De gemeente kan bijvoorbeeld bepalen dat van kinderen beneden een bepaalde leeftijd niet kan worden verwacht dat ze bepaalde taken overnemen.

Een voorliggende voorziening

Voorliggende voorzieningen zijn voor iedereen met of zonder beperking, toegankelijk. Voorbeelden zijn:

  • Openbaar vervoer
  • Buurthuizen
  • Klussendienst
  • Formulierenhulp
  • Maaltijdenservice
  • Ouderenadviseurs
  • Consultatiebureau

Voor een algemene voorziening is geen toestemming van de gemeente nodig of een doorverwijzing van een instantie.
Onder een voorliggende voorziening valt ook aanspraak op andere wet- en regelgeving. Zoals het UWV, de Wet Langdurige Zorg en de zorgverzekering.

Lees meer over het Wmo-beleid in de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Velsen 2023externe-link-icoon.