Vrijwillige inzet & Mantelzorgondersteuning

Door de transformatie krijgen mantelzorgers een grotere rol in de zorg en ondersteuning van naasten. De komende jaren zal er waarschijnlijk een groter beroep worden gedaan op mantelzorgers.

Het is belangrijk dat mantelzorgers hun taak zo goed mogelijk kunnen blijven uitvoeren. Door goede ondersteuning wordt de draagkracht van de mantelzorger versterkt en overbelasting voorkomen. Naast het vinden van bestaande mantelzorgers, vindt de gemeente het daarom belangrijk om de inzet van mantelzorgers te ondersteunen en te waarderen.

Daarnaast wil de gemeente de participatie van Velsenaren bevorderen. Een belangrijke vorm van participatie is vrijwillige inzet. Omdat van kwetsbare mensen wordt verwacht dat zij langer thuis blijven wonen, is de verwachting dat de vraag naar vrijwillige inzet op het gebied van zorg toeneemt. Het is daarom belangrijk dat de gemeente het vrijwilligerswerk niet alleen stimuleert, maar ook faciliteert en waardeert. De gemeente ziet het als belangrijke taak om de mantelzorg en vrijwillige inzet te stimuleren en te bevorderen, de overbelasting bij mantelzorgers tegen te gaan en zorg te dragen voor een waardering voor de inzet van mantelzorgers

Wat doen we hier al voor?

Socius Centrum Mantelzorg voert de mantelzorgondersteuning uit, onder andere door het geven van advies en het organiseren van cursussen. Daarnaast subsidiëren we ook diverse andere organisaties voor het uitvoeren van mantelzorgondersteuning. Waardering van mantelzorgers vindt op dit moment plaats in de vorm van een waardebon en een activiteit op de Dag van de Mantelzorg. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot respijtzorg in de vorm van dagbesteding, kortdurend verblijf en de inzet van vrijwilligers. Vanaf 2015 heeft het kabinet extra geld beschikbaar gesteld aan gemeenten: de Huishoudelijke Hulp Toelage. In Velsen deze beschikbaar gesteld aan mantelzorgers, zodat zij een deel van hun huishoudelijk werk kunnen uitbesteden om overbelasting te voorkomen.

Een belangrijke partner van de gemeente op het gebied van vrijwillige inzet is Stichting Welzijn Velsen. De gemeente subsidieert deze stichting. De vrijwilligerscentrale wordt bemand door een vrijwilliger van Stichting Welzijn Velsen en sinds 2014 heeft de gemeente een sociale marktplaats (BUUV), waarin vraag en aanbod bij elkaar komen. Op het digitale platform Vrijwilligersacademie IJmond worden gratis cursussen voor vrijwilligers aangeboden door verschillende organisaties. Waardering van de vrijwilligers vindt op dit moment plaats door kaarten beschikbaar te stellen voor een culturele voorstelling. Tot slot heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten voor vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijk stagiairs.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.  

Links

Overige informatie

Via onderstaande link(s) is meer informatie te vinden over vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning.

Verwachte ontwikkelingen

De komende jaren richten we ons onder andere op de volgende punten:

  • Een passend ondersteuningsaanbod ontwikkelen voor jonge mantelzorgers. We willen hiervoor de samenwerking met de belangrijkste netwerkpartners binnen het jeugddomein versterken.
  • Actiever inzetten op communicatie om mensen te motiveren tot het doen van vrijwilligerswerk.
  • Meer verbinding creëren tussen het Sociaal Domein en Kunst en Cultuur. Naast de waardering van mantelzorgers en vrijwilligers door middel van een culturele activiteit, gaan we op zoek naar mogelijkheden om deze verbinding uit te breiden.