Hoewel 2050 nog ver weg is, is het belangrijk om aan de toekomst te denken. Daarom heeft de gemeente samen met inwoners, bedrijven en partners, nagedacht over de koers voor de komende 30 jaar. Deze koers is vastgelegd in de Visie op Velsen 2050 Duurzaam Verbonden.

    De visie is ontwikkeld in samenspel met inwoners, bedrijven en partners. De focus ligt op kennisrijke industrie: doorontwikkelde bestaande industrieën en initiatieven (kennisintensief worden van haven en staal, offshore-industrie), ontwikkeling van kenniscentra op deze terreinen en ontwikkeling van nieuwe werkgelegenheid op het gebied van duurzame energie (waterstofenergie).

    Nieuw aan de visie is de aandacht voor brede maatschappelijke welvaart. Economische groei die iedereen ten goede komt en niet ten koste gaat van het milieu. Ook is er meer, dan in de vorige visie, aandacht voor onderlinge verbinding in de samenleving. Digitaal, maar ook fysiek. Elkaar tegen komen op straat, naar elkaar omzien en ontwikkelingskansen voor iedereen.

    Over de visie is een reizende tentoonstelling gemaakt die de komende tijd langs alle kernen in de gemeente gaat.