Van Pont tot Park IJmuiden

Met de gebiedsvisie Van Pont tot Park wil de gemeente inzetten op vernieuwing van het gebied tussen het Pontplein en het Stadspark. Ingezet wordt op vernieuwing van de woningvoorraad, het verruimen van het woningaanbod en het compacter maken van het winkelcentrum rond de Lange Nieuwstraat en een horecaplein op Plein 1945.

IJmuiden is met het strand, de duinen en de haven een veelzijdige en aantrekkelijke plek om stedelijk te wonen en te ondernemen. Zeewijk en Oud-IJmuiden zijn door de vernieuwing van afgelopen jaren daar mooie voorbeelden van. In het gebied tussen het Pontplein en het Stadspark is alleen nog veel meer mogelijk voor bijvoorbeeld starters, gezinnen, ouderen en ondernemers.

De urgentie om dit deel van IJmuiden klaar te stomen voor de toekomst wordt steeds groter. De kansen die zich nu in het gebied voordoen willen we niet laten schieten. Hierbij heeft de gemeente wel uw hulp nodig.Geef uw mening over de gebiedsvisie Pont tot Park

De gemeente Velsen heeft over het gebied nagedacht en de mogelijkheden uiteengezet in de gebiedsvisie Pont tot Park. Een exacte invulling is dit niet, het is een denkrichting, de start van het gesprek als er ontwikkelingen plaats gaan vinden. Bewoners konden meedenken over de kwaliteitsslag die we in dit gebied kunnen maken door het invullen van een enquête. 

Unieke kans

Welke kansen zijn er dan? Woningbedrijf Velsen gaat komende jaren zo’n 2.800 woningen vernieuwen waarvan een groot deel ligt in het gebied tussen het Pontplein en het Stadspark. Ook andere partijen melden zich bij de gemeente met ideeën. Een unieke kans om dit gebied te vernieuwen.

Daarnaast zijn er maatschappelijke ontwikkelingen zoals de overstap naar gasloos wonen, duurzaamheid en sociale veiligheid die komende jaren een rol gaan spelen.

Gebiedsvisie Pont tot Park

In de gebiedsvisie wordt in ieder geval ingezet op vernieuwing van de woningvoorraad, het verruimen van het woningaanbod en het compacter maken van het winkelcentrum rond de Lange Nieuwstraat met een horecaplein op Plein 1945.

De gebiedsvisie is een vertrekpunt voor de verdere uitwerking van ontwikkelingen in het gebied, voor nieuw te vormen beleid en voor het gesprek dat de gemeente voert met inwoners, ondernemers en alle betrokken partijen.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Pont tot Park 

Woensdag 21 december 2022 ondertekenden gemeente Velsen, Woningbedrijf Velsen en gebiedsontwikkelaar AM in samenwerking met bouwonderneming Hemubo, een samenwerkingsovereenkomst voor de verdere ontwikkeling van Pont tot Park in IJmuiden. Dit is een volgende stap om het gebied tussen het Pontplein en het Stadspark, en tussen de Heerenduinweg en de Kanaaldijk klaar te stomen voor de toekomst. 

Lees het bericht over de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Pont tot Park.

afbeelding met luchtfoto IJmuiden en tekst van pont tot park

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.