Straatreiniging

Gemeente Velsen is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de meeste wegen in Velsen. Er zijn een aantal wegen die Velsen niet onderhoudt omdat Velsen geen eigenaar is. Dat geldt voor snelwegen en provinciale wegen, het sluiscomplex, een deel van het Zeehaven gebied en Spaarnwoude.

Onderdeel van het wegonderhoud is het reinigen van zwerfvuil en andere vervuiling. Velsen laat die taak voornamelijk uitvoeren door HVC (www.HVCgroep.nl).

Er zijn met HVC afspraken over de kwaliteit van de reiniging. Het kwaliteitsniveau is vastgesteld op beeldkwaliteit niveau B, gebaseerd op de CROW methodiek, onderhoud openbare ruimte.

Het beheer en onderhoud op een gemiddeld niveau te houden tegen redelijke kosten. De inzet van mensen en middelen zo efficiënt mogelijk te organiseren.

Wat doen we hier al voor?

Door kwaliteitseisen te stellen op basis van beeldkwaliteit ligt de organisatie van de reiniging zo veel mogelijk bij HVC. Velsen controleert alleen het (eind)resultaat op basis van de afgesproken beeldkwaliteit. Dat bespaart Velsen tijd en kosten in de aansturing.

Overige informatie

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.