Sportloket Velsen

Beschrijving

Het Sportloket Velsen geeft u alle informatie over de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. Daarnaast verzorgt de afdeling Sportloket Velsen:

  • Exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties zoals sportparken, sporthallen, squashcentrum, gymzalen, verenigingsgebouwen, tennisparken, zwembad en atletiekcomplex
  • Verhuur van sporthallen, gymzalen, squashbanen en tennispark Velserbeek
  • Regie, organisatie en uitvoering van schoolsportactiviteiten en sportstimuleringsactiviteiten
  •  (Sport)verenigingsondersteuning
  • De verstrekking van sportsubsidies
  • Advisering aan het gemeentebestuur m.b.t. het sportbeleid
  • Bijdragen aan (integrale) gemeentelijke projecten en verbindingen met andere beleidsterreinen, vooral in het sociale domein.

Kijk voor meer informatie op sportloketvelsen.nl

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.