Sportloket Velsen

Beschrijving

Het Sportloket Velsen geeft u alle informatie over de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. Daarnaast verzorgt de afdeling Sportloket Velsen:

  • Exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties zoals sportparken, sporthallen, squashcentrum, gymzalen, verenigingsgebouwen, tennisparken, zwembad en atletiekcomplex
  • Verhuur van sporthallen, gymzalen, squashbanen en tennispark Velserbeek
  • Regie, organisatie en uitvoering van schoolsportactiviteiten en sportstimuleringsactiviteiten
  •  (Sport)verenigingsondersteuning
  • De verstrekking van sportsubsidies
  • Advisering aan het gemeentebestuur m.b.t. het sportbeleid
  • Bijdragen aan (integrale) gemeentelijke projecten en verbindingen met andere beleidsterreinen, vooral in het sociale domein.

Kijk voor meer informatie op sportloketvelsen.nlexterne-link-icoon