Speelvoorziening kinderen (aanleg en onderhoud)

Beschrijving

Ter verbetering van de leefomgeving zijn en worden door de gemeente speelgelegenheden in de vorm van trapveldjes en speelvoorzieningen ingericht, al dan niet voorzien van speeltoestellen.

U kunt bij de gemeente informatie verkrijgen over de aanleg van speelvoorzieningen, het onderhoud en de aanpassing ervan. Tevens kunt u klachten over geluidsoverlast, beschadigde speeltoestellen of onveilige situaties indienen.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Aanvragen

U kunt suggesties, klachten of meldingen met betrekking tot het onderhoud van de speelvoorzieningen doorgeven via een Melding Openbare Ruimteexterne-link-icoon. Een Melding Openbare Ruimte kunt u ook maken via de Slim Melden app. Download de Slim Melden app in de Google PlayStore (voor Androïd)externe-link-icoon of in de Apple App Store (voor iOS)externe-link-icoon.
U kunt uw melding ook telefonisch doen via: 0255-567200 of aan de balie in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Wilt u een verzoek om aanleg van een speelvoorziening doen dan kunt u deze schriftelijk richten aan:

Gemeente Velsen,
T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Vermeld in uw verzoek uw naam, adres en woonplaats + uw motivering van uw verzoek en een goede omschrijving van de gewenste locatie.

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier