Spaarnwoude Park Hotel (voorheen Hotel The Green) Velsen-Zuid

De gemeente wil graag de recreatieve functie van Spaarnwoude versterken. Een ontwikkeling die daaraan bijdraagt is de realisatie van Spaarnwoude Park Hotel. Gemeente Velsen trekt hierbij samen op met initiatiefnemer Heerenstede Vastgoed Beheer B.V.

Planbeschrijving

Het hotel krijgt 137 kamers met bijbehorende wellnessruimten voor onder andere fitness en fysiotherapie en komt te liggen aan het Hoge Land in Spaarnwoude. Dit is direct naast het bestaande parkeerterrein van de golfbaan.  

In het gebouw komen ook voorzieningen voor de golfbaan, zoals kleedruimtes en een golfshop. Het verplaatsen van de golfshop biedt restaurant Graan voor Visch de mogelijkheid om binnen het bestaande gebouw uit te breiden. 

Vastgesteld bestemmingsplan Spaarnwoude Park Hotel gewijzigd

Op 29 februari 2024 is het bestemmingsplan Spaarnwoude Park Hotel gewijzigd. Daarnaast heeft de gemeenteraad het bijbehorende beeldkwaliteitsplan vastgesteld.  

Op 11 april 2024 is de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van het hotel.  

Van 3 mei tot en met 13 juni 2024 heeft het bestemmingsplan met bijbehorende stukken (waaronder het besluit omgevingsvergunning), gedurende 6 weken ter inzage gelegen.  

Bij de Raad van State is geen beroep ingekomen: het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn nu onherroepelijk wat betekent dat de initiatiefnemer kan gaan beginnen met de realisatie van het hotel. 

Planning bouw hotel 

  • 4e kwartaal 2024: sloop oude opstallen en aanbrengen tijdelijke huisvestingsvoorzieningen 
  • 1e kwartaal 2025: grond bouwrijp maken 
  • 2e kwartaal 2025: start bouw 
  • 3e kwartaal 2026; afbouw hotel en aanbrengen terreininrichting 
  • 4e kwartaal 2026: oplevering en ingebruikname Spaarnwoude Park Hotel 

Meer informatie vindt u hier op de website van Spaarnwoude Park Hotel - The Green Valleyexterne-link-icoon

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met Wanda den Hollander, whollander@velsen.nl of 06 40133329.