Spaarnwoude Park Hotel (voorheen Hotel The Green) Velsen-Zuid

De gemeente wil graag de recreatieve functie van Spaarnwoude versterken. Een ontwikkeling die daaraan bijdraagt is de realisatie van Spaarnwoude Park Hotel. Gemeente Velsen trekt hierbij samen op met initiatiefnemer Heerenstede Vastgoed Beheer B.V.

plangebied hotel the green spaarnwoude

Planbeschrijving 

Het hotel krijgt ongeveer 150 kamers en komt te liggen aan het Hoge Land in Spaarnwoude. Dit is direct naast het bestaande parkeerterrein van de golfbaan. In het gebouw komen ook voorzieningen voor de golfbaan, zoals kleedruimtes en golfshop. Het verplaatsen van de golfshop biedt restaurant Graan voor Visch de mogelijkheid om binnen het bestaande gebouw uit te breiden.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?    

Te nemen stap Activiteit Planning
Stap 1 Wijzigen bestemmingsplan Huidige fase
Stap 2 Aanvragen omgevingsvergunning Nog niet bekend
Stap 3 Start bouw Nog niet bekend
  sfeerimpressie van hotel the green

  Stap 1. Bestemmingsplan 

  Om de bouw van het nieuwe hotel mogelijk te maken moet het bestemmingsplan voor de locatie worden gewijzigd. Gemeente en Heerenstede Vastgoed Beheer werken daarom aan een ontwerpbestemmingsplan. Het is de verwachting dat dit ontwerpbestemmingsplan in de 1e helft van 2023 ter inzage wordt gelegd. Het wijzigen van het bestemmingsplan doorloopt 6 fasen:

  1.  Opstellen bestemmingsplan.
  2.  Ter inzage leggen bestemmingsplan (reactietermijn 6 weken).
  3.  Informatiebijeenkomst.           
  4.  Opstellen inspraakrapportage en bestemmingsplan aanpassen wanneer nodig. 
  5.  Inspraakrapportage en bestemmingsplan voorleggen aan de gemeenteraad.
  6.  Vaststellen bestemmingsplan door de gemeenteraad. 

  Stap 2. Aanvragen omgevingsvergunning

  Na het vaststellen van het bestemmingsplan kan Heerenstede Vastgoed Beheer B.V. de omgevingsvergunning aanvragen. Zodra de gemeente de vergunning positief heeft beoordeeld komt deze ter inzage te liggen. Dit wordt gepubliceerd op onze website en in de Jutter/Hofgeest op de gemeente pagina. Wanneer de reactietermijn van 6 weken is verstreken wordt de omgevingsvergunning verleend.

  Stap 3. Start bouw

  Hier is nog niets over bekend. Zodra er nieuws is kunt u dat op deze site vinden. 

  Contact

  Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met Geert Janssen, gjanssen@velsen.nl of 06 41327079.

  Contact met de gemeente

  14 0255 of 0255 567200
  Of kijk op de pagina Contact

  Adres

  Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
  Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

  Openingstijden algemeen

  Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
  Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

  Openingstijden Burgerzaken

  Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
  Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.