Samenvattingen verslagen klankbordgroep opvang Driehuis

Samenvattingen van wat is besproken en besloten tijdens de maandelijkse vergaderingen van de klankbordgroep opvang asielzoekers Driehuis.

19 april 2023

Algemene mededelingen

 • De huidige manager gaat stoppen bij het COA i.v.m. een nieuwe uitdaging. Het is nog onduidelijk wie zijn vervanger wordt. Dit wordt zo snel mogelijk gedeeld. Intern wordt er een tot die tijd een aanspreekpunt voor de instanties ingesteld.

Vrijwilligers

 • Er waren een aantal vragen over een vergoeding voor de vrijwilligers. Deze is er niet. Enkel gemaakte kosten worden vergoed.

Vrije tijdsbesteding

 • Er zijn 42 jongens mee geweest naar de ijsbaan in Haarlem. Ze zijn hier heen gefietst met begeleiding en vrijwilligers. Een hoop blije gezichten en plezier. Een geslaagde dag!
 • Vanaf begin mei is er een vaste dag voor het spuiten van graffiti. Er wordt geoefend op karton en lakens. Wanneer dit goed gaat kan de kleine muur in de recreatieruimte worden bespoten. Er wordt nog een thema bedacht hiervoor.
 • Er zijn verenigingen in de omgeving die een bijdrage hebben gedoneerd om muziek- en geluidsapparatuur aan te schaffen. Dit zal in de recreatieruimte worden geplaatst. Om deze ruimte nog meer een upgrade te geven wordt er een podium gebouwd. Hiervoor wordt er overlegd met huismeester en zijn vrijwilligers die hierbij willen helpen welkom.
 • Er zijn een aantal fietsreparatiesets gedoneerd. Hiernaast ook fietsen, steps en mountainbikes. Hiermee wordt een kleine fietsenwerkplaats ingericht. Er wordt gezocht naar iemand die de jongeren hiermee kan begeleiden.
 • Er komt een openingsfeest als de activiteitenruimte en fietsenwerkplaats af is. Er wordt dan gekeken hoe dit vorm zal worden gegeven.
 • Er zijn 27 spaarkaarten ingezameld voor Artis. COA organiseert een dag naar Artis en de jongeren die hier erg enthousiast over zijn zouden met deze kaarten nog een keer kunnen gaan.
 • Er is contact met de organisatie van het dorpsfeest en jongeren gaan helpen met de op- en afbouw van het feest met Koningsdag.
 • Een aantal jongeren zullen het Bloemencorso gaan bezoeken.

22 maart 2023

Vrijwilligers

 • Voor alle vrijwilligers worden er vrijwilligersovereenkomsten opgesteld. Op deze wijze zijn alle vrijwilligers verzekerd tijdens activiteiten die zij doen voor het COA.
 • Vrijwilligers die zich hebben aangemeld worden uitgenodigd om een dagje mee te kijken. Hierbij kunnen ze aangeven bij welke activiteiten hun interesse ligt.

Onderwijs en dagprogramma

 • De workshops van Stichting de Vrolijkheid zijn geïntegreerd in het dagprogramma. Hierin is aandacht voor kunst en cultuur. Hierbij komen dans, muziek en creativiteit aan de orde.
 • Er wordt gekoerst op starten met regulier onderwijs op het ISK vanaf start nieuwe schooljaar.

Vrije tijdsbesteding

 • Een dag schaatsen in Haarlem staat gepland.
 • 21 jongens zijn aangemeld bij diverse lokale voetbalverenigingen.

Overig

 • Hoe om te gaan met afval is opgenomen in het programma. De begeleiding zal hier de komende tijd aandacht aan besteden.
 • Er zijn aanvragen gedaan bij lokale verenigingen om een bijdrage te leveren aan het opknappen van de activiteitenruimte.

22 februari 2023

Vrijwilligers

 • Er hebben zich veel vrijwilligers gemeld. De coördinatie hiervan kan nog beter. Vanuit het COA zullen er meer uren beschikbaar worden gesteld en deze zal worden ondersteund door twee vaste vrijwilligers.
 • Er is vanuit de vrijwilligers behoefte aan een duidelijk overzicht van de activiteiten in de vorm van een nieuwsbrief.
 • Met het Ichtus College is een samenwerking gestart waarbij jongeren meedenken over activiteiten
 • Er is contact gelegd met organisator van het Dorpsfeest om de jongeren hierbij te betrekken.
 • De Nederlandse taal lessen worden ondersteund door vrijwilligers.
 • Het COA gaat bespreken of de vrijwilligers ook voorlichting kunnen krijgen over belangrijke thema’s voor deze doelgroep. Op locatie is een gedragswetenschapper aanwezig die de vrijwilligers kan ondersteunen.
 • De locatie wordt aangemeld bij NLdoet!

Onderwijs en dagprogramma

 • Op dit moment volgen de jongeren een dagprogramma van Danner&Danner ingedeeld op taalniveau zodat zij passend onderwijs kunnen volgen. Er zijn gesprekken met ISK in Haarlem. Zij kijken naar de mogelijkheden om uit te breiden.

Vrije tijdsbesteding

 • Stichting de Vrolijkheid zal de komende tijd workshops bieden aan de jongeren.
 • Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om zwemlessen te organiseren.
 • De mogelijkheid voor een dagje schaatsen met de jongeren in Haarlem wordt bekeken.
 • Er zijn contacten met voetbalclubs in de regio, omdat het animo voor voetbal groot is onder de jongeren.
 • Door de buurtbewoners worden kaarten ingezameld om een dagje naar Artis te organiseren.
 • Telstar heeft de jongeren uitgenodigd om binnenkort naar een wedstrijd te komen kijken.

Overig

 • Er is een stuk in de krant gepubliceerd over de locatie en werkzaamheden. De correspondent zal een keer aansluiten bij de klankbordgroep.
 • Er zijn een aantal klachten over zwerfvuil in de omgeving. Dit is niet enkel van de jongeren op deze locatie, maar zal worden opgepakt.
 • De activiteitenruimte kan een opknapbuurt gebruiken. Het COA en vrijwilligers gaan kijken naar de mogelijkheden.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.