Regionale samenwerking

Voor zaken die belangrijk zijn voor Velsen, inwoners en ondernemers maken we meer ruimte voor gesprekken, inspraak en zeggenschap. Omdat we onze doelen alleen bereiken als we samenwerken.

We willen de samenwerking met regionale partners versterken. Zoals met de gemeenten in de IJmond en daarbuiten, de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, het Noordzeekanaalgebied en binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). We willen opkomen voor de belangen van onze inwoners en een betere service bieden. Dit laatste kan de gemeente niet alleen. Daarom kijken we opnieuw naar de regionale samenwerkingen en verbanden die er nu zijn. Door regionaal samen te werken bereiken we meer op grotere schaal. Zo behartig je de belangen van Velsen beter en pak je de maatschappelijke vraagstukken die er zijn effectiever aan. Er zijn al verschillende samenwerkingsverbanden en constant bekijken we met welke samenwerking we het beste verder komen. Voor Velsen is de IJmond een belangrijk samenwerkingsverband. Daarnaast zet Velsen  zich binnen de MRA op de kaart als het centrum van Offshore Wind, de maakindustrie en de toegangspoort voor de scheepvaart. Daarnaast zetten we ons netwerk in om veelbelovende samenwerkingen aan te gaan op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt.

De afgelopen jaren heeft Techport zijn positie als hét samenwerkingsverband van de maakindustrie in de IJmond en de MRA bewezen. Dat moeten we nu verstevigen en verder uitbouwen. Het is onze ambitie om de betrokkenheid van bedrijfsleven en samenwerking met (kennis)instellingen van buiten de regio te vergroten. Het college wil dit samen met de IJmond en MRA aanmoedigen en waar mogelijk ondersteunen. Net als het voor elkaar krijgen van een TechportCentre. Dit kost meer tijd dan we eerder hadden gehoopt.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.