Pontplein Velsen-Zuid

Met het project Pontplein - IJmuider Poort onderzoeken we hoe de doorstroming en de veiligheid met een nieuwe inrichting verbeterd kan worden met het oog op de toenemende verkeersdruk.

Voorkeursvariant 5 niet haalbaar

Voor de herinrichting van het Pontplein heeft het college van B en W in het verleden een variantenstudie opgesteld. De uitgangspunten van deze herinrichting waren het verbeteren van de doorstroming en verkeerveiligheid op het Pontplein. In overleg met de raad en omwonenden koos het college uit deze studie een voorkeursvariant (variant 5). Deze voorkeursvariant had een fly-over voor het autoverkeer en daaronder een fietsrotonde.

Op basis van onderzoek naar de financiering en technische haalbaarheid van de voorkeursvariant is nu gebleken dat een herinrichting van het Pontplein met fly-over en een fietsrotonde niet haalbaar is. Deze variant bleek financieel niet haalbaar en door kostenstijgingen in de afgelopen jaren is deze variant nog duurder geworden.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat er bij deze variant ongeveer 60 bomen in de directe omgeving gekapt moeten worden. In de directe omgeving is er geen herplanting mogelijk van deze bomen. Hiermee moeten we concluderen dat de voorkeursvariant niet voldoet aan de voorwaarden en uitgangspunten die in het verleden zijn opgesteld. 

Andere variant uitwerken voor herinrichting Pontplein

Het college wil doorgaan met de herinrichting van het Pontplein. Dit wil zij doen door in te zetten op een gelijkvloerse variant, ofwel variant 3 uit de variantenstudie: 

  • De uitrit van de Pont wordt verplaatst naar de Kanaaldijk. Hierdoor ontstaat een nieuw kruispunt op de Kanaaldijk. De Kanaaldijk wordt daardoor verschoven naar de Spoordijk.
  • Bestaande viaduct blijft behouden.
  • Door het verwijderen van de aansluiting voor het verkeer vanaf de Pont kan het kruispunt kleiner worden vormgegeven. De fiets- en voetgangersoversteken zijn gelijkvloers en door middel van verkeerslichten geregeld. Door een compacter kruispunt hoeft er minder tijd te worden gereserveerd in de cyclustijd.
  • Het fietspad langs de Stationsweg is een fietsstraat met autoverkeer in één richting.
  • Van Tuyllweg is niet meer aangesloten op de Parkweg.
  • Er is aandacht voor de oversteek van de fietsers bij de Minister van Houtenlaan en Dr. Kuyperlaan.

Contact

Voor vragen over het project Pontplein - IJmuiderpoort stuur een e-mail naar pontplein@velsen.nl of bel 14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200.