Politiek en maatschappij

Behalve via het John van Dijk Fonds probeert de gemeenteraad ook op andere manieren met inwoners in gesprek te komen. Zie hiervoor: Contact met de raad.

Contact met de gemeenteraad

Wilt u in contact komen met de gemeenteraad of wilt u een bijeenkomst/vergadering van de gemeenteraad bijwonen, neem dan contactexterne-link-icoon op met de griffie. De griffie ondersteunt, adviseert en faciliteert de gemeenteraad. Zo regelt de griffie de vergaderingen en de vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en /of aanpak.

John van Dijk Fonds

Het John van Dijk Fonds is opgericht door de gemeenteraad van Velsen met als doel jongeren meer te betrekken bij de politiek, maar ook om te laten zien hoe het bestuur werkt en wat voor invloed je daar op kan uitoefenen.

Deze werkgroep jongeren en politiek komt graag in contact met jou. Heb je een fantastisch idee voor jouw omgeving en ben je tussen de 14 en de 21, laat dan wat van je horen. Wil je met je klas het gemeentehuis bezoeken? Stuur een berichtje naar de griffie, dan nemen wij contact met je op.

Samen met ProDemos hebben wij leuke programma’s voor klassen.
Zo hebben wij voor basisscholen en praktijkonderwijs het spel Democracity wat wij in de raadzaal spelen. Ook organiseren wij voor basisscholen de Kinderraad. Bekijk het lesprogrammaexterne-link-icoon voor scholen.

Zo werkt de Gemeente Velsen

Het gemeentebestuur neemt beslissingen die direct invloed hebben op het dagelijks leven van iedereen. Ook op jouw leven. Zo zorgt de gemeente onder meer voor onderwijs en woningbouw, maar ook voor sport- en culturele voorzieningen, zoals het zwembad, de bibliotheek en de Stadsschouwburg. De gemeente gaat ook over bijvoorbeeld hangplekken, voetbalveldjes en skatebanen.

Wie was John van Dijk?

John van Dijk werd in 1990 op 26 jarige leeftijd raadslid van de gemeente Velsen. Op 30 april 2001 is hij overleden na een lange en slopende ziekte. John is een raadslid geweest dat op ongewone wijze opkwam voor ideeën van jongeren. 
Door zijn inzet, enthousiasme en door het inschakelen van zijn netwerken heeft hij jongeren enthousiast gemaakt voor de politiek. Bij zijn inzet voor jongeren heeft nooit de partijpolitiek voorop gestaan.

John van Dijk

Wie zitten er in het John van Dijk Fonds?

Het fonds bestaat uit een aantal raadsleden:

Zij organiseren projecten voor kinderen en jongeren uit de gemeente Velsen.