Openbare informatie convenanten

Een convenant is een afspraak van de overheid met een of meer partijen, om bepaalde (beleids-) doelstellingen te realiseren. Gemeente Velsen maakt sinds november 2023 alle convenanten actief openbaar. Dit betekent dat we uit eigen beweging informatie beschikbaar stellen, zonder dat een inwoner, ondernemer of journalist hierom hoeft te vragen.

Samenwerkingsovereenkomst internationale taalklas De Fakkel

De gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen sloten met de schoolbesturen en samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond een samenwerkingsovereenkomst voor het nieuwkomersonderwijs op de Internationale Taalklas De Fakkel. Met het aangaan van deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst is plaatsing voor kinderen uit Velsen-Noord op Internationale Taalklas De Fakkel tot 1 augustus 2024 gegarandeerd.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.