Geen wachttijden voor aanvragen reisdocumenten en rijbewijzen

In tegenstelling tot sommige gemeenten zijn er bij de gemeente Velsen geen wachttijden voor het aanvragen of afhalen van reisdocumenten of rijbewijzen.

Lees meerover Geen wachttijden voor aanvragen reisdocumenten en rijbewijzen

Verhaal Tim Groenendijk Financieel Adviseur bij domein Bedrijfsvoering

'De combinatie van collegiaal contact en inhoud maakt het werk dynamisch en aantrekkelijk.'

Lees meerover Verhaal Tim Groenendijk Financieel Adviseur bij domein Bedrijfsvoering

Inwoners leggen 35 groene daken aan in Velserbroek

Afgelopen weekend zijn maar liefst 35 daken vergroend in Velserbroek naar aanleiding van een bewonersinitiatief.

Lees meerover Inwoners leggen 35 groene daken aan in Velserbroek

Uitvoeringsregeling 3e lockdown inzake kwijtschelding gebruiksvergoeding gemeentelijk vastgoed

Lees meerover Uitvoeringsregeling 3e lockdown inzake kwijtschelding gebruiksvergoeding gemeentelijk vastgoed

Installatie nieuwe gemeenteraad

Op woensdag 30 maart 2022 is de nieuwe gemeenteraad van Velsen geïnstalleerd.

Lees meerover Installatie nieuwe gemeenteraad

Afscheid gemeenteraadsleden raadsperiode 2018-2022

Op dinsdag 29 maart hebben achttien gemeenteraadsleden afscheid genomen van de gemeenteraad. Burgemeester Frank Dales bedankte alle raadsleden voor hun jarenlange inzet voor Velsen.

Lees meerover Afscheid gemeenteraadsleden raadsperiode 2018-2022

Bekendmaking van de Veiligheidsregio Kennemerland

Van 30 maart tot en met 11 mei 2022 ligt het Rampenbestrijdingsplan Tata Steel/Linde Gas ter inzage bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) in Haarlem.

Lees meerover Bekendmaking van de Veiligheidsregio Kennemerland

Meeuwenoverlast

Meeuwen kunnen overlast veroorzaken, vooral tijdens de broedperiode van halverwege april tot en met augustus. Dan beschermen de vogels hun nesten en hun jongen en zijn erg luidruchtig.

Lees meerover Meeuwenoverlast

Op zoek naar locaties voor de opwek van duurzame energie

De gemeente Velsen gaat samen met het Rijk, provincie Noord-Holland en 10 omliggende gemeenten samen op zoek naar mogelijkheden om langs de snelwegen A9, A5 en A22 grootschalige duurzame energie op

Lees meerover Op zoek naar locaties voor de opwek van duurzame energie

Week van het geld van 28 maart t/m 1 april

In welke levensfase u zich ook bevindt, er kan van alles gebeuren waardoor u in financieel zwaar weer komt.

Lees meerover Week van het geld van 28 maart t/m 1 april