Woonvisie Velsen

De gemeente gaat het woonbeleid actualiseren. De huidige Woonvisie 2025 is vastgesteld in 2013. Sindsdien is er veel veranderd op de woningmarkt. Daarom is een nieuwe Woonvisie Velsen nodig.

Sluisroute

Rijkswaterstaat (RWS)heeft aangekondigd dat de sluisroute, in tegenstelling tot de eerdere belofte, niet open gaat in april van dit jaar.

Herdenking Februaristaking

Op maandag 25 februari 2019 wordt in Amsterdam de Februaristaking van 1941 herdacht. De herdenking begint om 16.45 uur, het defilé langs de Dokwerker om 17:00 uur.