Rijnland toetst objecten op keringen

Dit najaar begint het Hoogheemraadschap van Rijnland met het project ‘Toetsing Regionale Keringen’. Hiervoor toetsen we objecten (sluizen, gemalen, molens, etc.) op veiligheid.