Meldpunt Goed Verhuurderschap

Als huurder kunt u ongewenst gedrag van uw verhuurder melden. In de Wet goed verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden. Werken verhuurders niet volgens die regels? Dan kan de gemeente handhaven op deze regels; ze kan een waarschuwing of boete geven.

Beschrijving

De gemeente kan de verhuurder aanspreken op dit gedrag.
Heeft u problemen met uw verhuurder of huisbaas? Probeer eerst zelf contact op te nemen met uw verhuurder. 

Huurt u bij een woningcorporatie? Neem dan contact op met uw woningcorporatie. Zij hebben een (onafhankelijke) klachtenlijn.
Lukt dit niet? Dan kunt u een melding indienen.

Een melding doen

U kunt een e-mail sturen naar goedverhuurderschap@velsen.nl of bellen naar het klantcontactcentrum van de gemeente 0255 567 200. Geef hierbij aan dat het gaat om een klacht over de verhuurder. Het doen van een melding is uiteraard gratis. 

Vermeld bij u melding

 • Uw naam,  telefoonnummer en e-mailadres. U kunt ook anoniem een melding doen, maar we kunnen u dan bijvoorbeeld niet informeren over de voortgang. 
 • Het adres, als het om een woning gaat die u huurt of wilt huren.
 • Gegevens van de verhuurder of de verhuurbemiddelaar waarover u de melding maakt.
 • Beschrijving van de situatie, als dat kan met foto’s en bijlagen.

Let op! Voordat u contact opneemt lees eerst onderstaande teksten.

Voor wie geldt de wet?

De Wet goed verhuurderschap beschermt woningzoekenden en huurders tegen ongewenst verhuurgedrag van:

 • particuliere verhuurders
 • verhuurbemiddelaars (bureaus die huurders in contact brengen met particuliere verhuurders)
 • werkgevers die woningen voor buitenlandse werknemers verzorgen

Regels van goed verhuurderschap

Uw verhuurder moeten zich houden aan de 7 regels van goed verhuurderschap:

 1. De verhuurder mag de woningzoekende niet discrimineren.
 2. De verhuurder mag de huurder niet bedreigen of bang maken.
 3. De verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen.
 4. De verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken.
 5. De verhuurder moet huurders goed en schriftelijk informeren over:
  - rechten en plichten van de huurder over de woning (die niet in het huurcontract staan)
  - de hoogte van de borg en wanneer huurder die terugkrijgen als het huurcontract stopt
  - contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken
  - informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
  - de servicekosten: de verhuurder moet een compleet overzicht van de kosten laten zien.
 6. De verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan. Dat betekent bijvoorbeeld dat sleutelgeld niet toegestaan is en dat er geen administratiekosten doorberekend mogen worden in de servicekosten. 
 7. De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen.

Bent u een buitenlandse werknemer?

Dan moet uw verhuurder:

 • de huurovereenkomst los van de werkovereenkomst vastleggen
 • u schriftelijk informeren in een taal die u begrijpt.

Meldingen die we niet oppakken

Let u er op dat de melding betrekking heeft op de 7 regels.

Het Meldpunt Goed Verhuurderschap is niet bevoegd om meldingen op te nemen over: 

 • Te hoge kale huurprijzen.
 • Onderhoudsgebreken in de woonruimte en het herstellen van deze onderhoudsgebreken.
 • Burenoverlast.
 • Klachten over de openbare ruimtes en/of openbare orde.
 • Oplichting, zoals online scams.

We kunnen wel doorverwijzen naar ondersteuningsinstanties. 

Na uw melding

 • De gemeente beoordeelt uw melding zo snel mogelijk. Het is niet altijd mogelijk u daarover te informeren. Bijvoorbeeld omdat u de melding anoniem deed. 
 • De gemeente kan niet altijd meteen alle meldingen controleren, of oplossen. Soms moet zij een dossier maken en dat kost tijd. Meldingen met goede informatie zijn daarom erg belangrijk.  
 • Blijkt na uw melding dat de verhuur van de woning niet voldoet aan de regels? Dan kan de gemeente de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Of zij geeft de verhuurder een boete. Dit zal per geval worden bepaald.