Marie-Thérèse Meijs

vervangend wethouder voor Sebastian Dinjens en 5e locoburgemeester

Portefeuille

 • Natuur en landschap (excl. dierenwelzijn)
 • Milieu, incl. bodem en water
 • Afvalbeheer en riolering
 • Vastgoed en grondzaken (excl. dossier Torenstraat 7, oude raadhuis)
 • Kunst en cultuur incl. monumenten en archeologie (excl. dossier Stadsschouwburg)
 • Zorg incl. Wmo, volksgezondheid (excl. dossiers Skaeve Huse en Sluis 751)

Projecten en Programma's

 • Schiphol

Wijkwethouder

 • IJmuiden-Zuid
 • Driehuis

Nevenfuncties als collegelid

 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst IJmond
 • Lid algemeen bestuur IJmond Werkt!
 • Lid bestuurscommissie publieke gezondheid en maatschappelijke zorg Veiligheidsregio Kennemerland
 • Lid algemeen bestuur ReinUnie
 • Vertegenwoordiger algemene vergadering van aandeelhouders N.V. HVC

Persvragen

06 407 012 35 (Monique van der Velden)

Voor dringende persvragen buiten onze kantooruren die absoluut niet kunnen wachten, kunnen alleen journalisten bellen met het piketnummer van team Communicatie: 0255 567442.

  Contact met de gemeente

  14 0255 of 0255 567200
  Of kijk op de pagina Contact

  Adres

  Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
  Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

  Openingstijden algemeen

  Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
  Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

  Openingstijden Burgerzaken

  Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
  Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.