Marie-Thérèse Meijs

vervangend wethouder voor Sebastian Dinjens en 4e locoburgemeester

Portefeuille

 • Natuur en landschap (excl. dierenwelzijn)
 • Milieu, incl. bodem en water
 • Afvalbeheer en riolering
 • Vastgoed en grondzaken (excl. dossier Torenstraat 7, oude raadhuis)
 • Kunst en cultuur incl. monumenten en archeologie (excl. dossier Stadsschouwburg)
 • Zorg incl. Wmo, volksgezondheid (excl. dossiers Skaeve Huse en Sluis 751)
 • Welzijn, inclusief vrijwilligerswerk, eenzaamheidbestrijding 
  en dossiers Skaeve Huse en Sluis 751 (tijdelijke waarneming i.v.m. vacature wethouderszetel)
 • IZA / Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) (tijdelijke waarneming i.v.m. vacature wethouderszetel)
 • Regie sociaal domein (tijdelijke waarneming i.v.m. vacature wethouderszetel)

Projecten en Programma's

 • Schiphol

Wijkwethouder

 • IJmuiden-Zuid
 • Driehuis

Nevenfuncties als collegelid

 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst IJmond
 • Lid algemeen bestuur IJmond Werkt!
 • Lid bestuurscommissie publieke gezondheid en maatschappelijke zorg Veiligheidsregio Kennemerland
 • Lid algemeen bestuur ReinUnie
 • Vertegenwoordiger algemene vergadering van aandeelhouders N.V. HVC

Nevenfuncties in de maatschappij

 • Voorzitter Stichting Music for all
 • Handmasseur Stichting massage voor de zorg
 • Directeur Stichting Kunstlijn Haarlem.

Persvragen

06 407 012 35 (Monique van der Velden)

Voor dringende persvragen buiten onze kantooruren die absoluut niet kunnen wachten, kunnen alleen journalisten bellen met het piketnummer van team Communicatie: 0255 567442.