Litslaan Santpoort-Zuid

Aan de Bloemendaalsestraatweg 4a is het agrarische bedrijf verplaatst. Hierdoor is het mogelijk nieuwbouw te realiseren op deze locatie.

De agrarische en veeteeltactiviteiten van boerderij Sinneveld zijn in 2021, van de Bloemendaalsestraatweg 4a naar de overkant van het spoor, verplaatst. Hierdoor is het mogelijk de nieuwbouwwijk Landje van Sinneveld op deze plek te realiseren. Naast de nieuwbouw blijft de historische boerderij behouden.

Initiatiefnemer en ontwikkelaar Wilma Wonen wil aan de Litslaan vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen bouwen. Het gaat in totaal om 11 woningen. 

Het bouwen van woningen past op deze locatie niet binnen het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is daarom gewijzigd naar de functie wonen.

Wat gebeurt er de komende periode?

U vindt hier de te nemen stappen:

Stap 1. Wijzigen bestemminsplan met een wijzigingsplan

In het wijzigingsplan staan alle bouwmogelijkheden, ruimtelijke uitgangspunten en onderzoeken voor dit plangebied. Denk hierbij aan stikstof, bodemkwaliteit en verkeer en vervoer onderzoeken. Het wijzigingsplan is op 2 november 2021 vastgesteld door het college van B&W. Het wijzigingsplan is voor iedereen digitaal beschikbaar. 
Stand van zaken: afgerond op 2-11-2021

Stap 2. Aanvragen omgevingsvergunning

Initiatiefnemer Wilma Wonen kan nu beginnen met het aanvragen van de omgevingsvergunning. Zodra de gemeente de vergunning positief heeft beoordeeld komt de vergunning ter inzage te liggen. Dit publiceren we op deze website en in de Jutter/Hofgeest op de gemeentepagina. Wanneer de reactietermijn van 6 weken is verstreken is de omgevingsvergunning definitief.
Stand van zaken: afgerond op donderdag 27 april 2023.

Stap 3.    Start bouw

Zodra de omgevingsvergunning onherroepelijk is start de ontwikkelaar met de bouwwerkzaamheden. 
Stand van Zaken: de ontwikkelaar verwacht in oktober te starten met het bouwrijp maken van de grond. In het eerste kwartaal van 2024 wordt naar verwachting gestart met bouwwerkzaamheden. 

Verkoop

Bent u geïnteresseerd in het kopen van een woning? Kijk dan op landjevansinneveld.nlexterne-link-icoon

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met Moniek Grapendaal, mgrapendaal@velsen.nl of 06 36177893.