Individuele inkomenstoeslag

Wanneer u 3 jaar achter elkaar een laag inkomen heeft of een uitkering van de gemeente ontvangt, dan kunt u extra geld aanvragen. Het geld krijgt u 1 keer per 12 maanden. U mag zelf bepalen waar u het geld voor gebruikt.

Vergoeding

De hoogte van het bedrag dat u ontvangt is afhankelijk van uw gezinssamenstelling. 

De hoogte van de bedragen
Samenstelling gezin Bedrag
Alleenstaande € 498
Alleenstaande ouder € 622
Gezin € 684

Aanvragen

U kunt op 3 manieren individuele inkomenstoeslag aanvragen: 

  • Download het formulier individuele inkomenstoeslag, vul het in, onderteken en stuur het formulier naar de gemeente.
  • Telefonisch: vraag het formulier aan via 0255 567200
  • Ophalen: haal het formulier op aan de balie in de publiekshal van het gemeentehuis.  

Stuur het ingevulde formulier zonder postzegel met de gevraagde documenten naar:  

Gemeente Velsen
Domein Samenleving
Antwoordnummer 550
1970WD IJmuiden 

Kijk ook op Berekenuwrecht Velsen. Daar kunt u zien of u in aanmerking komt voor andere regelingen van de gemeente. 

Hulp bij het aanvragen

De Formulierenbrigade helpt inwoners van Velsen bij het invullen van formulieren. Ook bekijkt de Formulierenbrigade Velsen of u recht heeft op bepaalde voorzieningen en helpt u bij het aanvragen daarvan. De dienstverlening is vertrouwelijk en gratis. 

Voor een afspraak belt u 088  88 76 900. Geef altijd aan waar de afspraak over gaat, zodat u weet welke stukken u mee moet nemen naar de afspraak. Zij kunnen ook een lijst naar u opsturen. 

Voor hulp bij het invullen kunt u ook terecht bij het Buurt Advies Administratie Kafé (BAAK). 

Inloopspreekuur De BAAK
Dag tijd adres
Maandag 10.00 tot 13.00 uur Huis van de Wijk de Stek, Heirweg 2 in Velsen-Noord. 
Dinsdag 10.00 tot 13.00 uur Het Polderhuis, Vestingplein 60, Velserbroek
Donderdag 10.00 tot 13.00 uur Bibliotheek, Dudokplein 16,  IJmuiden 

Uw ontvangt bericht

Binnen 8 weken ontvangt u een bericht over uw aanvraag. 

Voorwaarden

  • U bent 21 jaar of ouder en u krijgt nog geen AOW en/of pensioen.  
  • U woont in de gemeente Velsen.  
  • U heeft de afgelopen 3 jaar een laag inkomen gehad.  
  • U heeft geen of weinig vermogen. 
  • U heeft geen zicht op inkomensverbetering.  
  • U bent geen student en de laatste 3 jaar ook geen student geweest.  

Dit mag u verdienen

In dit overzicht staan de meest voorkomende inkomensgrenzen. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen. 

De bedragen zijn netto, inclusief vakantietoeslag. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan de onderstaande bedragen. 

Maximale inkomensgrens 110% van de bijstandsnorm
21 jaar tot AOW-leeftijd  Netto maandinkomen Netto maandinkomen met vakantiegeld
Alleenstaande (ouder)  € 1.271,37  € 1.338,28 
Echtpaar of samenwonend  € 1.816,23  € 1.911,82 

Zoveel vermogen mag u hebben

De vermogensgrens is afhankelijk van uw woonsituatie. Uw vermogen mag niet hoger zijn dan de onderstaande bedragen. Uw vermogen bestaat bijvoorbeeld uit uw schulden, bankrekening, eigen woning en auto. 

Vermogensgrenzen
Woonsituatie maximale hoogte vermogen
Alleenstaande €   7.605
Alleenstaande ouder met inwonende kinderen jonger dan 18 jaar € 15.210
Echtpaar of samenwonend € 15.210

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.