Individuele inkomenstoeslag

Wanneer u 3 jaar achter elkaar een laag inkomen heeft of een uitkering van de gemeente ontvangt, dan kunt u extra geld aanvragen. Het geld krijgt u 1 keer per 12 maanden. U mag zelf bepalen waar u het geld voor gebruikt.

Vergoeding

De hoogte van het bedrag dat u ontvangt is afhankelijk van uw gezinssamenstelling. 

De hoogte van de bedragen 2024
Samenstelling gezinBedrag
Alleenstaande€ 506
Alleenstaande ouder€ 632
Gezin€ 695

Aanvragen

U kunt op 3 manieren individuele inkomenstoeslag aanvragen: 

Kijk ook op Berekenuwrecht Velsenexterne-link-icoon. Daar kunt u zien of u in aanmerking komt voor andere regelingen van de gemeente. 

Hulp bij het aanvragen

De Formulierenbrigade helpt inwoners van Velsen bij het invullen van formulieren. Ook bekijkt de Formulierenbrigade Velsen of u recht heeft op bepaalde voorzieningen en helpt u bij het aanvragen daarvan. De dienstverlening is vertrouwelijk en gratis. 

Voor een afspraak belt u 088 88 76 970. Geef altijd aan waar de afspraak over gaat, zodat u weet welke stukken u mee moet nemen naar de afspraak. Zij kunnen ook een lijst naar u opsturen. 

Voor hulp bij het invullen kunt u ook terecht bij het Buurt Advies Administratie Kafé (BAAK). 

Inloopspreekuur De BAAK
Dagtijdadres
Maandag10.00 tot 13.00 uurHuis van de Wijk de Stek, Heirweg 2 in Velsen-Noord. 
Dinsdag10.00 tot 13.00 uurHet Polderhuis, Vestingplein 60, Velserbroek
Donderdag10.00 tot 13.00 uurBibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden 

Uw ontvangt bericht

Binnen 8 weken ontvangt u een bericht over uw aanvraag. 

Voorwaarden

  • U bent 21 jaar of ouder en u krijgt nog geen AOW en/of pensioen.  
  • U woont in de gemeente Velsen.  
  • U heeft de afgelopen 3 jaar een laag inkomen gehad.  
  • U heeft geen of weinig vermogen. 
  • U heeft geen zicht op inkomensverbetering.  
  • U bent geen student en de laatste 3 jaar ook geen student geweest.  

Dit mag u verdienen

In dit overzicht staan de meest voorkomende inkomensgrenzen. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen. 

De bedragen zijn netto, inclusief vakantietoeslag. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan de onderstaande bedragen. 

Maximale inkomensgrens tot 110% van de bijstandsnorm 1 jan 2024
21 jaar tot AOW-leeftijd Netto maandinkomenNetto maandinkomen met vakantiegeld
Alleenstaande (ouder) € 1.341,60€ 1.412,21
Echtpaar of samenwonend € 1.916,57€ 2.017,44

Zoveel vermogen mag u hebben

De vermogensgrens is afhankelijk van uw woonsituatie. Uw vermogen mag niet hoger zijn dan de onderstaande bedragen. Uw vermogen bestaat bijvoorbeeld uit uw schulden, bankrekening, eigen woning en auto. 

Vermogensgrenzen per 1 jan 2024
Woonsituatiemaximale hoogte vermogen
Alleenstaande€   7.605
Alleenstaande ouder met inwonende kinderen jonger dan 18 jaar€ 15.210
Echtpaar of samenwonend€ 15.210