Herinrichting PEN-Dorp Velsen-Noord

Het riool in PEN-Dorp in Velsen-Noord moet worden vervangen. Dat is gebleken uit een inspectie. De werkzaamheden worden gecombineerd met de aanleg van een nieuw regenwaterriool en nieuwe inrichting van de straat. Voor de gemeente is dit een goed moment om straten opnieuw in te richten.

PEN-Dorp ligt ten noorden van de spoorlijn en wordt omsloten door de Hoflaan/Noorderlaan, de Grote Hout of Koningsweg en het Guldewagenplantsoen.

Beschrijving herinrichting

De herinrichting van de woonwijk bestaat uit de volgende plannen:

  • In de wijk blijft het woonerfprincipe met een maximumsnelheid van 15 km/u. De wegindeling wordt volledig gewijzigd. 
  • De rijbaan wordt versmald en krijgt in de hele woonwijk dezelfde maatvoering van 4,50 meter breed. 
  • Parkeren kan op verschillende manieren. In de smallere straten wordt langsparkeren (achter elkaar parkeren) toegepast en in de bredere straten komen haaksparkeervakken. 
  • Om harder rijden dan 15 km/u te ontmoedigen komen op diverse plekken in de rijbaan verkeersdrempels en chicanebochten. Dit noemen we verkeersremmende maatregelen. 
  • Er komen nieuwe lichtmasten en lichtarmaturen. De energiezuinige Ledverlichting kan op vaste tijden worden gedimd. 
  • In de hele woonwijk komt meer groen door het planten van bomen, hagen en sierheesters.

Planning werkzaamheden per fase 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door De Bie Infra B.V. Tijdens het werk is de weg per fase afgesloten voor doorgaand verkeer. Houdt u rekening met verkeershinder. Om de overlast te beperken worden de werkzaamheden opgedeeld in fasen, waarbij in elke fase in een ander gebied wordt gewerkt.

Fase 1 t/m 6

De werkzaamheden in fase 1 t/m 6 zijn afgerond.  

Fase 7

Fase 7 is in de afrondende fase. We verwachten dat dit werk maandag 15 april klaar is. Dit betekent dat u de wijk weer vanaf de Noorderlaan kunt bereiken.

Oplevering project

De komende tijd worden er wat opleverpunten verholpen. Verder wordt het riool nagekeken. Hierbij kan nog enige overlast ontstaan.

Wat is er aan vooraf gegaan?

Inspraakrapportage en definitief ontwerp

Tijdens de inspraakperiode zijn 2 reacties ingestuurd door omwonenden. Deze reacties staan in de inspraakrapportage. Het voorlopige ontwerp is op een paar punten aangepast tot een definitief ontwerp. Op dinsdag 1 maart 2022 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de inspraakrapportage en het definitieve ontwerp vastgesteld.

Voorbereiding op de werkzaamheden

Als voorbereiding op de herinrichting zijn in maart 2023 alvast 11 bomen gekapt.  De bomen worden na de herinrichting vervangen door 25 nieuwe bomen. 

Contact

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de heer J. Kolk, projectbegeleider gemeente Velsen, via telefoonnummer 14 0255 of stuur een e-mail naar jkolk@velsen.nl.

Visualisatie herinrichting PEN-Dorp