Herinrichting PEN-Dorp Velsen-Noord

Het riool in PEN-Dorp in Velsen-Noord moet worden vervangen. Dat is gebleken uit een inspectie. De werkzaamheden worden gecombineerd met de aanleg van een nieuw regenwaterriool en nieuwe inrichting van de straat. Voor de gemeente is dit een goed moment om straten opnieuw in te richten.

Op dinsdag 1 maart 2022 heeft het college van Burgemeester en Wethouders het definitieve ontwerp en de inspraakrapportage vastgesteld.

PEN-Dorp ligt ten noorden van de spoorlijn en wordt omsloten door de Hoflaan/Noorderlaan, de Grote Hout of Koningsweg en het Guldewagenplantsoen.

Beschrijving herinrichting

De herinrichting van de woonwijk bestaat uit de volgende plannen:

  • In de wijk blijft het woonerfprincipe met een maximumsnelheid van 15 km/u. De wegindeling wordt volledig gewijzigd. 
  • De rijbaan wordt versmald en krijgt in de hele woonwijk dezelfde maatvoering van 4,50 meter breed. 
  • Parkeren kan op verschillende manieren. In de smallere straten wordt langsparkeren (achter elkaar parkeren) toegepast en in de bredere straten komen haaksparkeervakken. 
  • Om harder rijden dan 15 km/u te ontmoedigen komen op diverse plekken in de rijbaan verkeersdrempels en chicanebochten. Dit noemen we verkeersremmende maatregelen. 
  • Er komen nieuwe lichtmasten en lichtarmaturen. De energiezuinige Ledverlichting kan op vaste tijden worden gedimd. 
  • In de hele woonwijk komt meer groen door het planten van bomen, hagen en sierheesters.

Inspraakrapportage en definitief ontwerp

Tijdens de inspraakperiode zijn twee reacties ingestuurd door omwonenden. Deze reacties staan in de inspraakrapportage. Het voorlopige ontwerp is op een paar punten aangepast tot een definitief ontwerp. Op dinsdag 1 maart 2022 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de inspraakrapportage en het definitieve ontwerp vastgesteld.

Wat gebeurt er na de inspraakperiode?

In het tweede en derde kwartaal van 2022 wordt het project voorbereid voor de uitvoering. Als deze voorbereiding goed gaat, starten we aan het einde van het derde of het vierde kwartaal van 2022 met de werkzaamheden.

Visualisatie tekening Nidekstraat

Visualisatie Nidekstraat

Visualisatie tekening Noorderlaan

Visualisatie Noorderlaan

Visualisatie tekening Westerwijkstraat

Visualisatie Westerwijkstraat

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.