Griffie

De griffie ondersteunt, adviseert en faciliteert de gemeenteraad. Zo regelt de griffie de vergaderingen, de vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en /of aanpak. Om de belangen van de gemeenteraad goed te kunnen waarborgen is de griffie de schakel tussen de gemeenteraad, het college, de ambtelijke organisatie en de inwoners.

Wat doet de griffie voor u?

De griffie helpt u als u een onderwerp op de agenda van de raad wilt zetten of wanneer u wilt inspreken tijdens een raadsvergadering of een sessie. 

Heeft u andere vragen over de gemeenteraad? Ook dan kunt u contact opnemen met de griffie.  

Bereikbaarheid Griffie

0255 567251
griffie@velsen.nl

Bezoekadres vergaderingen van de gemeenteraad

Plein 1945
1971 EN IJmuiden

De griffie

Overige medewerkers van de griffie

Marit Agenant, raadsadviseur

Helen Noordzij-Harig, raadsondersteuner