Griffie

De griffie ondersteunt, adviseert en faciliteert de gemeenteraad. Zo regelt de griffie de vergaderingen, de vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en /of aanpak. Om de belangen van de gemeenteraad goed te kunnen waarborgen is de griffie de schakel tussen de gemeenteraad, het college, de ambtelijke organisatie en de inwoners.

Wat doet de griffie voor u?

De griffie helpt u als u een onderwerp op de agenda van de raad wilt zetten of wanneer u wilt inspreken tijdens een raadsvergadering of een sessie. 

Heeft u andere vragen over de gemeenteraad? Ook dan kunt u contact opnemen met de griffie.  

Bereikbaarheid Griffie

0255 567251
griffie@velsen.nl

Bezoekadres vergaderingen van de gemeenteraad

Plein 1945
1971 EN IJmuiden

De griffie

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.