Gratis huiswerkbegeleiding

Soms heeft een kind op het gebied van taal, rekenen of ander huiswerk extra hulp nodig. Kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool kunnen zich aanmelden voor gratis huiswerkbegeleiding. Ook kinderen op het voorgezet onderwijs kunnen gratis huiswerkbegeleiding aanvragen.

Vergoeding

Huiswerkbegeleiding voor kinderen kost niets voor ouders met een laag inkomen. 

Aanvragen

Mocht u als ouder, directielid, intern schoolbegeleider of leerkracht, een leerling voor de huiswerkbegeleiding willen aanmelden, dan kunt u contact opnemen met 1 van de 2 organisaties: 

Happy Homework (voor kinderen uit groep 7 of 8) 

Study Consultancy (voor kinderen op het voorgezet onderwijs) 023 539 2664 

Kijk ook op Berekenuwrecht Velsenexterne-link-icoon. Daar kunt u zien of u ook nog in aanmerking komt voor andere regelingen van de gemeente. 

Hulp bij het aanvragen

De Formulierenbrigade helpt inwoners van Velsen bij het invullen van formulieren. Ook bekijkt de Formulierenbrigade Velsen of u recht heeft op bepaalde voorzieningen en helpt u bij het aanvragen daarvan. De dienstverlening is vertrouwelijk en gratis. 

Voor een afspraak belt u 088 88 76 970. Geef altijd aan waar de afspraak over gaat, zodat u weet welke stukken u mee moet nemen naar de afspraak. Zij kunnen ook een lijst naar u opsturen. 

Voor hulp bij het invullen kunt u ook terecht bij het Buurt Advies Administratie Kafé (BAAK). 

Inloopspreekuur De BAAK
Dagtijdadres
Maandag10.00 tot 13.00 uurHuis van de Wijk de Stek, Heirweg 2 in Velsen-Noord. 
Dinsdag10.00 tot 13.00 uurHet Polderhuis, Vestingplein 60, Velserbroek
Donderdag10.00 tot 13.00 uurBibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden 

U ontvangt bericht

Binnen 8 weken ontvangt u een bericht over uw aanvraag. 

Voorwaarden

  • Uw kind woont in gemeente Velsen.
  • Uw kind zit in groep 7 of 8 of uw kind zit op het voortgezet onderwijs.
  • De ouder heeft geen of weinig inkomen.

Dit mag u verdienen

In dit overzicht staan de meest voorkomende inkomensgrenzen. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen.

De bedragen zijn netto, inclusief vakantietoeslag. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan de onderstaande bedragen.

Maximale inkomensgrens tot 130% van de bijstandsnorm 1 jan 2024
21 jaar tot AOW-leeftijdNetto maandinkomen zonder vakantiegeldNetto maandinkomen met vakantiegeld
Alleenstaande (ouder)€ 1.585,53€ 1.668,97
Echtpaar of samenwonend€ 2.265,04€ 2.384,25