Fietsregeling kinderen 6 tot en met 17 jaar

Heeft uw kind een fiets nodig om naar school, de sportclub of de muziekvereniging te gaan? U kunt bij ons een aanvraag indienen voor een vergoeding van een nieuwe of gebruikte fiets. Of u kunt een vergoeding aanvragen voor de reparatie van de fiets van uw kind. Deze vergoeding is voor inwoners van Velsen met een laag inkomen.

Vergoeding

De hoogte van de vergoeding dat die u ontvangt is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. Per leeftijdscategorie kunt u 1 keer een vergoeding ontvangen.

Leeftijd kind Maximale vergoeding Leeftijdscategorie
Kinderen van 6 jaar € 144 categorie 1
Kinderen van 7 jaar € 288 categorie 1
Kinderen van 8 t/m 10 jaar € 288 categorie 2
Kinderen van 11 jaar € 376 categorie 2
Kinderen van 12 t/m 17 jaar € 376 categorie 3

 

Aanvragen

U kunt op 3 manieren individuele inkomenstoeslag aanvragen: 

Kijk ook op Berekenuwrecht Velsen. Daar kunt u zien of u in aanmerking komt voor andere regelingen van de gemeente. 

Hulp bij het aanvragen

De Formulierenbrigade helpt inwoners van Velsen bij het invullen van formulieren. Ook bekijkt de Formulierenbrigade Velsen of u recht heeft op bepaalde voorzieningen en helpt u bij het aanvragen daarvan. De dienstverlening is vertrouwelijk en gratis. 

Voor een afspraak belt u 088 88 76 970. Geef altijd aan waar de afspraak over gaat, zodat u weet welke stukken u mee moet nemen naar de afspraak. Zij kunnen ook een lijst naar u opsturen. 

Voor hulp bij het invullen kunt u ook terecht bij het Buurt Advies Administratie Kafé (BAAK). 

Inloopspreekuur De BAAK
Dag tijd adres
Maandag 10.00 tot 13.00 uur Huis van de Wijk de Stek, Heirweg 2 in Velsen-Noord. 
Dinsdag 10.00 tot 13.00 uur Het Polderhuis, Vestingplein 60, Velserbroek
Donderdag 10.00 tot 13.00 uur Bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden 

U ontvangt bericht

Binnen 8 weken ontvangt u een bericht over uw aanvraag. 

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder. 
  • U woont in de gemeente Velsen.  
  • U heeft een laag inkomen.  
  • U heeft een kind is tussen 6 t/m 17 jaar.  
  • U kunt per kind maximaal 1 keer per leeftijdscategorie een vergoeding krijgen. 
  • U vraagt de vergoeding vooraf aan. 

Dit mag u verdienen

In dit overzicht staan de meest voorkomende inkomensgrenzen. Afhankelijk van uw woonsituatie kan dit hoger of lager uitvallen. 

De bedragen zijn netto, inclusief vakantietoeslag. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan de onderstaande bedragen. 

Maximale inkomensgrens 110% van de bijstandsnorm
21 jaar tot AOW-leeftijd  Netto maandinkomen Netto maandinkomen met vakantiegeld
Alleenstaande (ouder)  € 1.271,37  € 1.338,28 
Echtpaar of samenwonend  € 1.816,23  € 1.911,82 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.