Eigen bijdrage

Beschrijving

Voor de meeste hulp uit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage.

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent of u een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg die u krijgt en hoe hoog deze bijdrage is. U krijgt van het CAK ook de rekening voor het betalen van de eigen bijdrage.

Als u een inkomen hebt tot 110% van het sociaal minimum, betaalt u geen eigen bijdrage. Alleen als er iets wijzigt in uw persoonlijke of financiële situatie, kan het zijn dat hier verandering in komt.

Lees meer informatie op CAK.

Waarvoor betaalt u geen eigen bijdrage?

U betaalt geen eigen bijdrage voor:

  • begeleiding door het sociaal wijkteam
  • een rolstoel
  • hulp of hulpmiddelen voor kinderen jonger dan 18 jaar
  • de Wmo-pas voor regionaal collectief vervoer (wel een ritprijs per kilometer).

Wie betaalt geen eigen bijdrage?

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen in de volgende situaties:

  • U bent getrouwd of u hebt een partner. En minimaal 1 van u heeft de AOW-leeftijd (66 jaar en 7 maanden) nog niet bereikt.
  • U betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wlz.

Aanvragen

 U kunt zich op 2 manieren aanmelden voor hulp:

  1. Vul het Wmo-meldingsformulier in.
  2. Neem contact op met het Klant Contact Centrum via 0255 567200 of 140255 (zonder kengetal).

Een medewerker van het domein Samenleving neemt telefonisch contact met u op en vertelt hoe we uw melding afhandelen. Een huisbezoek kan nodig zijn.
 

Contactgegevens

Gemeente Velsen / Domein Samenleving


Domein Samenleving
Postbus 168
1970 AD IJmuiden

Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur via 0255 567200

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.