Eigen bijdrage

Beschrijving

Voor de meeste hulp uit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage.

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent of u een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg die u krijgt en hoe hoog deze bijdrage is. U krijgt van het CAK ook de rekening voor het betalen van de eigen bijdrage.

Als u een inkomen hebt tot 110% van het sociaal minimum, betaalt u geen eigen bijdrage. Alleen als er iets wijzigt in uw persoonlijke of financiële situatie, kan het zijn dat hier verandering in komt.

Lees meer informatie op CAKexterne-link-icoon.

Waarvoor betaalt u geen eigen bijdrage?

U betaalt geen eigen bijdrage voor:

  • begeleiding door het sociaal wijkteam
  • een rolstoel
  • hulp of hulpmiddelen voor kinderen jonger dan 18 jaar
  • de Wmo-pas voor regionaal collectief vervoer (wel een ritprijs per kilometer).

Wie betaalt geen eigen bijdrage?

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen in de volgende situaties:

  • U bent getrouwd of u hebt een partner. En minimaal 1 van u heeft de AOW-leeftijd (66 jaar en 7 maanden) nog niet bereikt.
  • U betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wlz.

Aanvragen

 U kunt zich op 2 manieren aanmelden voor hulp:

  1. Vul het Wmo-meldingsformulierexterne-link-icoon in.
  2. Neem contact op met het Klant Contact Centrum via 0255 567200 of 140255 (zonder kengetal).

Een medewerker van het domein Samenleving neemt telefonisch contact met u op en vertelt hoe we uw melding afhandelen. Een huisbezoek kan nodig zijn.

Contactgegevens

Gemeente Velsen / Domein Samenleving


Domein Samenleving
Postbus 168
1970 AD IJmuiden

Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur via 0255 567200