Dagbesteding en individuele begeleiding

Beschrijving

Begeleiding is ondersteuning voor mensen met een beperking of psychische problemen. Een begeleider ondersteunt u bij het uitvoeren van alledaagse taken, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven. De begeleiding is individueel of in een groep.

Begeleiding individueel 

Deze vorm van begeleiding is meestal bij u thuis. De begeleider helpt u bij onder andere het indelen van de dag, bij het ondernemen van activiteiten en het leggen van sociale contacten.

Begeleiding groep 

Deze vorm van begeleiding is in groepsverband. Hierbij gaat u naar een dagbesteding toe, waarbij er verschillende activiteiten worden aangeboden.

Aanvragen

U kunt zich op 2 manieren aanmelden voor deze hulp:

  1. Vul het Wmo-meldingsformulierexterne-link-icoon in. U kunt ook een Persoonlijk plan Wmoexterne-link-icoon downloaden, invullen en meesturen als bijlage in het formulier.
  2. Neem contact op met het Klant Contact Centrum via 0255 567200 of 140255 (zonder kengetal).

Kosten

Het Centraal Administratiekantoorexterne-link-icoon (CAK) berekent of u een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg die u krijgt en hoe hoog deze bijdrage is. U krijgt van het CAK ook de rekening voor het betalen van de eigen bijdrage.

Bijzonderheden

Hebt u psychische of psychosociale problemen en kunt u daardoor niet zelfstandig wonen (met begeleiding)? Dan kan een beschermende woonomgeving een oplossing zijn. Er is dan altijd een begeleider oproepbaar, bijvoorbeeld voor als u zich psychisch kwetsbaar voelt.

Voor een aanvraag Beschermd Wonen meldt u zich bij de gemeente Haarlem. Bel gemeente Haarlem, 023 5114368 of kijk op haarlem.nl/beschermd-wonenexterne-link-icoon.

Contactgegevens

Gemeente Velsen / Domein Samenleving


Domein Samenleving
Postbus 168
1970 AD IJmuiden

Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur via 0255 567200