Dagbesteding en individuele begeleiding

Beschrijving

Begeleiding is ondersteuning voor mensen met een beperking of psychische problemen. Een begeleider ondersteunt u bij het uitvoeren van alledaagse taken, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven. De begeleiding is individueel of in een groep.

Begeleiding individueel 

Deze vorm van begeleiding is meestal bij u thuis. De begeleider helpt u bij onder andere het indelen van de dag, bij het ondernemen van activiteiten en het leggen van sociale contacten.

Begeleiding groep 

Deze vorm van begeleiding is in groepsverband. Hierbij gaat u naar een dagbesteding toe, waarbij er verschillende activiteiten worden aangeboden.

Aanvragen

U kunt zich op 2 manieren aanmelden voor deze hulp:

  1. Vul het Wmo-meldingsformulier in. U kunt ook een Persoonlijk plan Wmo downloaden, invullen en meesturen als bijlage in het formulier.
  2. Neem contact op met het Klant Contact Centrum via 0255 567200 of 140255 (zonder kengetal).

Kosten

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent of u een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg die u krijgt en hoe hoog deze bijdrage is. U krijgt van het CAK ook de rekening voor het betalen van de eigen bijdrage.

Bijzonderheden

Hebt u psychische of psychosociale problemen en kunt u daardoor niet zelfstandig wonen (met begeleiding)? Dan kan een beschermende woonomgeving een oplossing zijn. Er is dan altijd een begeleider oproepbaar, bijvoorbeeld voor als u zich psychisch kwetsbaar voelt.

Voor een aanvraag Beschermd Wonen meldt u zich bij de gemeente Haarlem. Bel gemeente Haarlem, 023 5114368 of kijk op haarlem.nl/beschermd-wonen.

Contactgegevens

Gemeente Velsen / Domein Samenleving


Domein Samenleving
Postbus 168
1970 AD IJmuiden

Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur via 0255 567200

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.