Circulaire economie

Gemeente Velsen kiest voor een duurzame toekomst. Hergebruik van materialen is daarin belangrijk.

Een kringloopeconomie of circulaire economie is een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem, kortom: hergebruik van materialen.

Het tegenovergestelde van de kringloopeconomie is de lineaire economie, waarbij eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en, na gebruik, als onbruikbaar afval verspild worden (verbrand of gestort).

We hebben als gemeente Velsen het doel, binnen de gemeentegrenzen, zo veel mogelijk initiatieven te stimuleren om circulair denken en hergebruik van materialen te bevorderen.

Samenwerking

Velsen werkt samen met gemeenten binnen de regio Zuid-Kennemerland, IJmond en Metropool Regio Amsterdam (MRA) om een circulaire economie op gang te brengen in de regio. Een onderdeel daarvan is het hergebruik van huishoudelijk afval.

Inkoopbeleid

Het inkoopbeleid en alle aanbestedingen vallen onder de Aanbestedingswet.  Het inkoopbeleid van Velsen is gericht op circulaire economie inkopen.

In het inkoopbeleid staan uitgangspunten die we hanteren bij een inkoopproces. Bijvoorbeeld hoe we willen inkopen: doelmatig (beste prijs en kwaliteit) en rechtmatig (volgens de wetgeving). Daarnaast staan er doelstellingen in voor duurzaamheid en innovatie.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp gelden in Velsen.

Overige informatie

Via onderstaande link(s) is meer informatie te vinden over circulaire economie.

Duurzaam inkopen voor ondernemers

Bij inkoopbeslissingen kijkt u onder meer naar de prijs, kwaliteit en levertijd van een product. Bij duurzaam inkopen let u ook op sociale en milieuaspecten. Kijk op het Ondernemersplein van KvKexterne-link-icoon.

Circulair bouwen

Rijksdienst voor ondernemend Nederlandexterne-link-icoon (RVO) biedt hulpmiddelen en een stappenplan bij circulair bouwen.