Burgerinitiatief

Heeft u een plan of idee voor de gemeenteraad van Velsen? En wilt u dat aan de gemeenteraad presenteren? Dat kan via een zogenoemd burgerinitiatief.

Wat is een burgerinitiatief?

Een burgerinitiatief is een voorstel van inwoners aan de gemeenteraad, waarover de gemeenteraad een besluit kan nemen. Een plan of idee kan gaan over een kwestie in uw buurt, straat of wijk, maar ook voor de hele gemeente. Of om nieuwe vormen van dienstverlening, bijzondere ontmoetingsplekken voor ouderen of een jongerenplatform.

Een burgerinitiatief mag niet gaan over

  • een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad
  • een vraag over het gemeentelijk beleid
  • een klacht over een gedraging van het gemeentebestuur
  • een bezwaar tegen een besluit van het gemeentebestuur
  • een onderwerp waarover korter dan twee jaar geleden een besluit is genomen.
  • een privéaangelegenheid

Lees meer over het burgerinitiatief in de Verordening Burgerinitiatiefexterne-link-icoon