Bijstandsnormen per 1 januari 2024

Overzicht van de bedragen Participatiewet die per 1 januari 2024 gelden. Alle bedragen zijn netto bedragen.

Basisnorm alleenstaande en alleenstaande ouder met vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder 18 t/m 20 jaar €    316,94
Alleenstaande of alleenstaande ouder 21 tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.283,83

 

Gezin 18 tot pensioengerechtigde leeftijd met vakantietoeslag
Gezin, personen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.834,04
Gezin, 2 personen 18 t/m 20 jaar zonder kinderen €    633,88
Gezin, 2 personen 18 t/m 20 jaar met kinderen € 1.000,69
Gezin, 2 personen 1 van 18 t/m 20 en 1 van 21+ zonder kinderen € 1.233,96
Gezin, 2 personen 1 van 18 t/m 20 en 1 van 21+ met kinderen € 1.600,77

 

Vanaf pensioengerechtigde leeftijd met vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.425,76
Gezin, 1 of meer gezinsleden pensioengerechtigde leeftijd € 1.933,98

 

Kostendelersnorm (tot pensioenleeftijd) met vakantietoeslag
2-persoonshuishouden € 917,02
3-persoonshuishouden € 794,75
4-persoonshuishouden € 733,62
5-persoonshuishouden € 696,94
6-persoonshuishouden € 672,48

 

Verblijf in inrichting
Alleenstaande of alleenstaande ouder € 406,51
Toeslag zorgverzekering €    42,00
Gezinnen € 632,31
Toeslag zorgverzekering €    95,00

 

Let op: de bedragen voor 2024 zijn nog niet bekend voor studiefinanciering. Hier staan de normbedragen van 1 juli 2023

In aanmerking te nemen inkomen uit studiefinanciering
  HBO/WO MBO
Thuiswonend € 957,87 € 556,95
Uitwonend € 957,87 € 786,59
Toeslag eenoudergezin € 277,13 € 277,13

 

Vermogensgrenzen
In woning gebonden vermogen € 63.900
Alleenstaande €   7.575
Alleenstaande ouder of het gezin € 15.150

 

Vrijgelaten middelen
25% inkomsten uit arbeid, maximum per maand € 264
12,5% inkomsten uit arbeid alleenstaande ouder,
maximum per maand
€ 164,73
15% inkomsten uit arbeid, persoon die
medisch uren-beperkt is
€ 167,07
15% inkomsten uit arbeid van persoon in doelgroep loonkostensubsidie (tijdelijk) € 167,07
15% inkomsten uit arbeid van persoon in doelgroep loonkostensubsidie (verlengde) € 167,07

 

Individuele inkomenstoeslag
Alleenstaande € 506
Alleenstaande ouder € 632
Gezin € 695

 

Individuele studietoeslag per maand
21-jarigen en ouder € 352,80
20-jarigen en ouder € 282,23
19-jarigen en ouder € 211,67
18-jarigen en ouder € 176,40
17-jarigen en ouder € 139,35
16-jarigen en ouder € 121,71
15-jarigen en ouder € 105,84
Vrijlating stagevergoeding € 211,67

 

Minimaregelingen
Sociaal culturele activiteiten (per gezinslid per
kalenderjaar), maximaal
€ 75
Indirecte schoolkosten (per kind dat op het
basisonderwijs zit)
€ 50
Indirecte schoolkosten (per kind tot 18 jaar dat op het
voortgezet onderwijs zit)
€ 270

Extra toeslag voor kinderen (4 - 18 jaar): voor actieve deelname aan sport / cultuur via Jeugdfonds Sport & Cultuur

€ 250 / € 350

 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.