Bewegwijzering

Beschrijving

Velsen kent drie systemen van bewegwijzering:

  • interlokale bewegwijzering
  • voetgangersbewegwijzering
  • aanvullende bewegwijzering

Interlokale bewegwijzering

Interlokale bewegwijzeringen zijn de bekende verwijzingen op de kruispunten. Deze staan met name langs hoofdwegen (blauw/wit) en hoofdfietspaden (rood/wit). Als aanvulling hierop zijn stadsplattegronden geplaatst aan de invalswegen van de stad en van de wijken. Hierop is het stratenpatroon van de stad en een straatnamenregister te zien. De Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) verzorgt in opdracht van de gemeente het onderhoud aan de interlokale bewegwijzering.

Voetgangersbewegwijzering

In het centrum van de stad staat een voetgangersbewegwijzering. Die verwijst vanaf het NS station en de grote parkeerlocaties aan de rand van het centrum naar toeristische bestemmingen zoals musea en VVV. Daarnaast is een aantal recreatieve fietsroutes bewegwijzerd. Het zogenaamde 'rondje Velsen' is hiervan een bekend voorbeeld.

Aanvullende bewegwijzering

Publiekaantrekkende instanties die niet aan het hoofdwegenstelsel liggen kunnen soms tegen betaling een verwijzing krijgen. (Zie voor meer informatie Toelichting Objectbewegwijzeringsbeleidexterne-link-icoon)

Schade/vernieling

Bij beschadigingen of vernieling van bewegwijzeringsborden, kunt u contact opnemen met de gemeente.

Aanvragen

U kunt suggesties, klachten of meldingen doorgeven via het formulier Melding openbare ruimteexterne-link-icoon. Een Melding Openbare Ruimte kunt u ook maken via de Slim Melden app. Download de Slim Melden app in de Google PlayStore (voor Androïd)externe-link-icoon of in de Apple App Store (voor iOS)externe-link-icoon.

U kunt uw melding ook telefonisch doen via: 0255-567200 of aan de balie in het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier