Station Santpoort-Zuid in de avond/nacht. Foto Don Oppedijk

Belastingen en heffingen

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verzorgt de invordering en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Velsen. Ook behandelt de BSGR de bezwaarschriften. De BSGR is dus het aanspreekpunt voor uw vragen over de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.