Station Santpoort-Zuid in de avond/nacht. Foto Don Oppedijk

Belastingen en heffingen

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verzorgt de invordering en kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Velsen. Ook behandelt de BSGR de bezwaarschriften. De BSGR is dus het aanspreekpunt voor uw vragen over de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting.