Citymarketing & IJmuiden Rauw aan Zee op straat vormen als combinatie één van de vijf impulsprojecten. Met het oog op de doelstellingen in de Visie op Velsen 2025 is het van belang dat het imago van IJmuiden verbetert. Een welkom gevoel voor iedereen en IJmuiden op de kaart zetten. Kortom, meer gezien, herkend en erkend worden. Dat is de reden dat we een merk ontwikkelen. Om duidelijker te maken wat Velsen, en IJmuiden in het bijzonder, allemaal in huis heeft. Citymarketingbeleid is daarbij een belangrijk middel, net als de inzet van een citymanager.

De Rauwe Loper

 

De Rauwe Loper

Inleiding

Het impulsproject IJmuiden Rauw aan Zee op straat is omgedoopt tot het project De Rauwe Loper. Met deze rode loper willen we iedereen op een typische IJmuidense wijze welkom heten en begeleiden naar het strand en de haven. Als bezoekers, inwoners en ondernemers zich meer welkom voelen en beter hun weg kunnen vinden naar de bijzondere locaties draagt dat ook bij aan het verbeteren van het imago en daarmee ook aan de Citymarketing en het realiseren van de Visie Kennisrijk Werken.

Achtergrond impulsproject

Voor het project is bekeken wat tot nu toe als opgave uit het DNA project van IJmuiden Rauw aan Zee naar voren is gekomen. Belangrijkste opgaven liggen op het gebied van toegankelijkheid (je komt IJmuiden via de achterdeur binnen), nautische beleving (er is nog te weinig samenhang) en onuitgesproken (meer vertellen en laten zien wat er gebeurt). Om de kwaliteiten van IJmuiden beter te kunnen benutten zal de achterdeur open moeten worden gezet en gepresenteerd moeten worden waar IJmuiden bijzonder in is.

Voor de uitstraling is voor dit project meegegeven dat het moet passen bij het DNA van IJmuiden Rauw aan Zee.

IJmuiden Rauw aan Zee

Doel het van het project

  • De achterdeur openzetten
  • Gevoel van welkom zijn verbeteren
  • DNA van IJmuiden beter beleven
  • Verbeteren toegankelijkheid en vindbaarheid door een 'natuurlijke flow'.

Wat is er tot nu toe gedaan?

Tijdelijke acties en initiatieven op straat in 2015 en 2016. Om goed op SAIL in te kunnen spelen in 2015 zijn er tijdelijke acties op straat uitgevoerd, zoals het plaatsen van banieren op de lantaarnpalen, de lamelborden en vlaggenmasten.

Om het meer gecoördineerd en meer in samenhang te doen en verbindingen te maken was het van belang om een integraal plan op te stellen voor de routes naar het strand en de haven.

Eind 2015 is daarom de opdracht verstrekt aan Buro Poppinga om een integrale gebiedsvisie voor de toegangswegen naar de kust en haven te ontwikkelen wat past bij het DNA van IJmuiden. Poppinga is in samenwerking met de ambtelijke werkgroep en met inbreng van verschillende stakeholders per route aan de gang gegaan.

Er ligt nu een voorlopig ontwerp masterplan De Rauwe Loper waarin onder andere een analyse en invulling van de routes en een toolkit is opgenomen. Een aantal onderdelen worden daarin nog aangepast voor het definitieve ontwerp (DO).  Het definitieve masterplan De Rauwe Loper wordt een inspirerend handboek waarin duidelijke kaders en voorbeelden zijn opgenomen over hoe de routes aangepakt kunnen worden.

In 2017 starten we dan met het uitrollen van De Rauwe Loper.

Masterplan de Rauwe Loper is op 25 juli 2017 vastgesteld door het College. Hieronder vind u informatie hierover:

PDFE2 Collegebericht Masterplan De Rauwe Loper.pdf

PDF20170622 MASTERPLAN DE RAUWE LOPER (SPREADS).pdf

Contact

Voor meer informatie over De Rauwe Loper op straat kun u een e-mail sturen naar info@velsen.nl t.a.v. mevrouw D. Kostandy. Volg ons ook op Facebook en Twitter.