Aanbiedingsbrief tussenrapportage formatie gemeente Velsen

Aanbiedingsbrief van de formateur over de tussenrapportage formatie gericht aan de gemeenteraad Velsen met voorstel beoogde wethouders.

7 juni 2022

Geachte raadsleden,

Met gepaste trots en dankbaarheid bied ik u hierbij de schriftelijke tussenrapportage aan met de resultaten van de formatiegesprekken. Trots ben ik op het enthousiasme en de inzet van de fracties die deelname aan het college overwegen. Dankbaar ben ik voor de constructieve gesprekken die ik samen met de heer Smeets de afgelopen dagen mocht voeren met de fracties en de kandidaat-wethouders.

De heer Smeets en ikzelf voerden de afgelopen dagen gesprekken met de afzonderlijke fracties en kandidaat-wethouders van Velsen Lokaal, D66Velsen, VVD, Groen Links, PvdA, CDA en LGV. De basis voor deze gesprekken waren het voorlopige raadsakkoord en raadsprogramma dat uw raad unaniem vaststelde op 25 mei jl. Het te vormen college heeft immers de opdracht om voortvarend en eensgezind aan de slag te gaan met en binnen de kaders uit het raadsakkoord en -programma.

College 2022 - 2026

Ik ben zeer blij u te kunnen melden dat het is gelukt een college met kandidaat-wethouders samen te stellen dat vol enthousiasme in de startblokken staat om als team uitvoering te geven aan uw raadsprogramma. 
Het voorgestelde college bestaat uit de volgende kandidaat-wethouders:  
Bram Diepstraten (Velsen Lokaal), Sander Smeets (D66Velsen), Jeroen Verwoort (VVD), Sebastian Dinjens (GroenLinks) en Marianne Steijn (PvdA).

Vervolgstappen

Nu het voorgestelde college bekend is, kunnen we aan de slag met het maken van college-afspraken. Deze afspraken bevatten onder meer de bouwstenen voor het (na de zomer) op te stellen collegeprogramma. Uw raadsakkoord en raadsprogramma zijn hierin leidend. 

Ik verwacht dat we zo’n twee weken nodig hebben om de set van college-uitvoeringsafspraken uit te werken en de portefeuilleverdeling rond te krijgen. Dit betekent dat het nieuwe college op 29 juni aanstaande in de gemeenteraad geïnstalleerd kan worden. 
Ik dank u nogmaals voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven. Het is voor mij een eer opnieuw de formateur van het nieuwe college te mogen zijn.

Met vriendelijke groet, 
Bram Diepstraten 
Formateur

Lees meer in de tussenrapportage van formateur Bram Diepstraten