Zijkanaal B

10 april 2024
Duurzaam

De meeste woonarken in Zijkanaal B worden nu nog verwarmd met propaan, een product dat wordt gewonnen uit aardolie en aardgas. Met het Klimaatakkoord in het achterhoofd en de wens om te verduurzamen voor een beter milieu, wilden de leden van de Bewonersvereniging Wonen Varen Werken (WVW) graag weten of het kán: een collectief warmtenet met duurzame warmte uit het oppervlaktewater dat hen omringt. Met financiële hulp van de gemeente en de provincie Noord-Holland kon dit verder worden onderzocht.

Bewonersbijeenkomst

Op woensdag 15 mei 2024 zijn de bewoners van Zijkanaal B in Velsen uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst over duurzame warmte.

De bijeenkomst wordt georganiseerd in Speeltuinvereniging Nieuw Leven aan de Boezemkade 1 in Spaarndam.

Het programma voor de avond is hieronder weergegeven.

Programma

19:15Inloop
19:30Opening door avondvoorzitter Jeanine Schaart van Omgevingsdienst 
19:35Interview met projectteamleden
19:45Presentatie resultaten onderzoek door Lucas van den Boogaard van InEnergie
20:00Vragen van bewoners aan de projectteamleden 
20:15  Pauze
20:30Voorstel vervolg aanpak door Johan Jager van energiecoöperatie Energiek Velsen
20:45Vragen van bewoners aan de projectteamleden 
21:00Afsluiting door avondvoorzitter Jeanine Schaart van Omgevingsdienst IJmond

Duurzame warmte voor alle arken

Johan Krikke: ‘Op mijn eigen ark maak ik al gebruik van aquathermie. De techniek is er, maar hoe zorg je voor een betaalbaar aanbod voor 106 verschillende arken en hun bewoners? Daarvoor was onderzoek nodig.'

Samenwerking 

Gemeente Velsen ondersteunt initiatieven van bewoners en vroeg Omgevingsdienst IJmond (Kathy Boomstra en Jeanine Schaart) om een projectgroep op te richten om de mogelijkheden verder te onderzoeken. De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Bewonersvereniging WVW (Johan Krikke, Coen Blijker en Jeroen Bouwmans) en leden van de energiecoöperatie Energiek Velsen (Johan Jager en Fred Kersbergen).  

Drie warmtevarianten

Eind 2023 gaf de projectgroep opdracht aan adviesbureau InEnergie voor het doen van een verkennend onderzoek naar de warmte mogelijkheden voor de woonarken. 

InEnergie heeft ruime ervaring met de realisatie en het beheer van warmtenetten. InEnergie werkte hierbij samen met Bureau Ecensy, die al meerdere arken aan Zijkanaal B heeft verduurzaamd. Lucas van den Boogaard van InEnergie: 'Met de leden van de projectgroep hebben we vele verschillende technische mogelijkheden doorgesproken. Zij kozen voor technieken die gebruikmaken van warmte-/koudeopslag en voor warmte uit het oppervlaktewater van het kanaal.'


'Uiteindelijk zijn drie warmtevarianten onderzochten, namelijk: een hoge temperatuur warmtenet met 70 graden, een lage temperatuur warmtenet met 40 graden met individuele warmtepomp per ark voor warm water en een bronnet met individuele warmtepomp per ark.' Met een warmtenet van 70 graden is het mogelijk om de arken zowel warmte als warm tapwater te leveren. Ook als de ark wat ouder is of niet zo goed geïsoleerd.

Technisch mogelijk, maar duur

Johan Krikke: 'Zelf heb ik een eigen warmtenetwerkje gerealiseerd met buizen die warmte halen uit het oppervlaktewater. Maar voor een leidingnetwerk van 3 kilometer aan weerskanten van het kanaal ligt het toch iets ingewikkelder.'

Het onderzoek van InEnergie bevestigt dit. Het oppervlaktewater in Zijkanaal B is onderhevig aan stroming en hoog- en laag water. Ook moeten de arken wel eens worden verplaatsten, bijvoorbeeld bij onderhoud aan de kades of bij het baggeren van het kanaal. Met een buizensysteem in het water, zou je flexibele leidingen nodig hebben. Dat is kwetsbaar en veel lastiger in onderhoud. Vandaar dat een warmtenet met buizen in de kade geadviseerd wordt door InEnergie.

Lucas van den Boogaard: 'Alle mogelijke kosten van graafwerk, aanleg van het leidingnetwerk, de installaties tot en met het geschatte elektriciteitsverbruik per ark hebben we zo zorgvuldig mogelijk in beeld gebracht. Het overzicht dat wij de bewoners zullen presenteren is compleet, ook de kosten voor onderhoud en service zijn meegenomen. Want je wilt ook tijdens Kerst iemand kunnen bellen als je warmte niet meer binnenkomt.

Daar staat tegenover dat, om de kosten te kunnen delen, vrijwel alle arken aan het Zijkanaal mee zouden moeten doen.' Alle mogelijke subsidies die er zijn, zijn meegenomen in de berekeningen van InEnergie.

Hoe nu verder? 

De resultaten van het onderzoek worden op 15 mei 2024 aan de bewoners gepresenteerd. Tijdens deze bewonersbijeenkomst kunnen bewoners vragen stellen over het onderzoek. Daarnaast is door gemeente Velsen subsidie beschikbaar gesteld aan energiecoöperatie Energiek Velsen voor een collectieve aanpak.

Energiek Velsen zal tijdens de avond meer vertellen over de vervolgaanpak om bewoners te helpen met energie besparen en het verduurzamen van hun woonark.