WSNP-verklaring en bewindvoering (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)

Beschrijving

Het kan voorkomen dat u schulden hebt en dat het niet lukt om tot een redelijke schuldenregeling te komen met uw schuldeisers. In samenwerking met bureau Schuldhulpverlening van de gemeente volgt er dan een "minnelijk traject".

Als de schuldeisers niet mee willen werken aan dit "minnelijke traject" dan kan een rechter een "dwingende" schuldenregeling opleggen aan de schuldeisers. De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) biedt de rechter hiertoe de gelegenheid.

Bewindvoerder

De rechter benoemt een bewindvoerder.
Deze bewindvoerder:

  • neemt een aantal verantwoordelijkheden van u over;
  • ziet erop toe dat uw schuldregeling volgens afspraak verloopt;
  • houdt contact met de schuldeisers;
  • brengt verslag uit aan de rechtbank.

Het doel is om er voor zorg te dragen dat u na 3 tot 5 jaar schuldenvrij bent.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid
wetten.overheid.nl

 

Aanvragen

Lees voor meer informatie de Verklaring Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Wilt u in aanmerking komen, neem dan contact op met het bureau Schuldhulpverlening bij de gemeente en maak een afspraak met de behandelend ambtenaar.

Na het maken van de afspraak wordt aan u een intakeformulier en een informatiepakket toegestuurd.

Neem het ingevulde intakeformulier en alle relevante informatie en documenten mee naar uw afspraak.

Zie ook de website van Rechtwijzer voor meer informatie.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de situatie en verschillen per casus.

Bijzonderheden

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is dus niet van toepassing voor ondernemers / rechtspersonen (bedrijven, instellingen, enz.).

Contactgegevens

Bezoekadres: Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk
Telefoonnummer: 0251-263 863
Faxnummer: 0251-263 888
Website: www.odijmond.nl

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.