Woo-verzoek (Wet open overheid)

Beschrijving

Overheidsinformatie is altijd openbaar. U kunt deze informatie op verschillende manieren verkrijgen. U kunt bijvoorbeeld onze website bezoeken of onze brochures raadplegen. Daarnaast kunt u informatie opvragen op grond van de Wet open overheid (Woo). Voorheen was dit geregeld onder de Wet openbaarheid van bestuur en bekend als Wob-verzoek.

In het kader van de Wet open overheid heeft iedereen recht op toegang tot publieke informatie tenzij er wettelijke beperkingen gelden. De Woo bepaalt in welke gevallen informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Een Woo-verzoek moet aan een aantal eisen voldoen en in een aantal gevallen wordt het verzoek niet gehonoreerd.
 

Wanneer geeft de gemeente geen informatie? 

De gemeente heeft het recht om te weigeren om informatie te verstrekken als bijvoorbeeld:

  • De veiligheid in gevaar komt door de openbaarmaking van de informatie.
  • Het gaat om vertrouwelijke gegevens van personen of bedrijven.
  • Er andere zwaarwegende belangen in het spel zijn dan de openbaarmaking van de gegevens.

Aanvragen

Over het wel of niet honoreren van uw Woo-verzoek moet een besluit worden genomen.

Daarom vragen wij u vriendelijk om uw verzoek in te dienen via het aanvraagformulier Woo-verzoek

U ontvangt binnen 4 weken bericht.
Deze termijn kan worden verlengd met 4 weken maar u ontvangt dan bericht over de reden van de verlenging.

 

Kosten

Voor het versturen en kopiëren van documenten kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.