Gemeente Velsen heeft het winkelfonds ingesteld. Het doel is om de winkelstructuur te versterken. De kansrijke centra worden compacter en sterker.  Verminderen van de leegstand in de kernwinkelgebieden is goed voor winkelier, winkeleigenaar én de bezoeker.  Winkeliers worden gestimuleerd van solitaire en minder kansrijke centra te verhuizen naar de kernwinkelgebieden van de kansrijke centra.

Winkeliers die toe zijn aan een verhuizing naar een compact en kansrijk winkelgebied kunnen  een subsidie voor verhuis- en inrichtingskosten aanvragen. Er is een stimuleringsbijdrage van 50% van deze kosten met een maximum van € 25.000.

Winkeliers die investeren in gevels of luifels kunnen een bijdrage tot  50% aanvragen voor kosten voor bouwkundige en visuele verbeteringen. Dit geldt voor gevels, verbinding van gevels en verwijderen van storende luifels, met een maximum van €1500 per strekkende meter en een maximum van €10.000 per winkelpand.

Wilt u  in aanmerking komen voor een stimuleringsbijdrage bij verhuizing of het opknappen van een gevel? U kunt uw aanvraag bij ons indienen. Een beoordelingscommissie bekijkt of uw aanvraag past binnen de voorwaarden van het winkelfonds.  U kunt contact opnemen met de winkelloods van Velsen, Floor Thomasse floor@stadenco.nl(link stuurt een e-mail) of bij het ondernemersloket Velsen

Meer informatie