Aankondiging

Burgemeester en wethouders van gemeente Velsen zijn voornemens een wijzigingsplan vast te stellen voor de locatie Dokweg 14 en 14B t/m E in IJmuiden. Dit wijzigingsplan voorziet in de behoefte aan huisvesting van tijdelijke werknemers in het havengebied en in de offshore industrie.

 

Ligging plangebied

Het plangebied ligt aan de Dokweg in IJmuiden en betreft de percelen Dokweg 14 en 14B t/m E.

 

Plan inzien

Het wijzigingsplan Dokweg short stay II (idn: NL.IMRO.0453.WP0504DOKWEG1-O001) ligt met ingang van 1 oktober 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Naast het wijzigingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage. Het plan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op bovenstaande plannaam of nummer). De stukken zijn tevens in te zien bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis (Dudokplein 1, IJmuiden) en bij de Bibliotheek Velsen (Dudokplein 16, IJmuiden). Om de stukken op het gemeentehuis in te zien moet u een afspraak maken via 0255 567200, of kijk op contact.

 

Zienswijzen indienen

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het wijzigingsplan. Dit doet u door een brief te richten aan: College van burgemeester en wethouders, Postbus 465, 1970 AL IJmui­den. Of per e-mail via ro@velsen.nl. Onder vermelding van ‘zienswijze wijzigingsplan Dokweg short stay II’. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0255-567200 of ro@velsen.nl.

 

Meer informatie