Wijzigingsplan Busbaan Wijckerpoort

Burgemeester en wethouders van gemeente Velsen leggen het (ontwerp)wijzigingsplan Busbaan Wijckerpoort ter inzage. Doel van dit wijzigingsplan is de aanleg van een busbaan met haltes en een fietsenstalling tussen de Velsertraverse (N197) en busstation Beverwijk mogelijk te maken.

Aanleiding

De provincie Noord-Holland wil graag het openbaar vervoer verbeteren. Eén van de plekken waar dit verbeterd kan worden is rond het busstation Beverwijk. Om de rijtijden van buslijnen 73 en 74 te verkorten en betrouwbaarder te maken is het plan om een busbaan aan te leggen tussen de Velsertraverse (N197) en het busstation Beverwijk, de ‘busbaan Wijckerpoort’.

Gemeente Velsen staat achter dit plan. Om de aanleg van de busbaan mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. De wijziging verloopt via een zogenoemde wijzigingsmogelijkheid uit het bestemmingsplan. Het college legt nu een (ontwerp)wijzigingsplan ter inzage. Zo krijgt iedereen de gelegenheid om een zienswijze op het plan in te dienen.

Ligging plangebied

Het plangebied bevindt zich in Velsen-Noord en wordt globaal begrensd door de Velsertraverse (N197), het parkeerterrein Wijckerpoort, de Emplacementsweg en de spoorlijn Beverwijk-Haarlem.
 

Plan inzien

Het wijzigingsplan Busbaan Wijckerpoort (idn: NL.IMRO.0453.WP0301HOVSTATIONB1-O001) ligt met ingang van 8 juli 2022 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage. Naast het wijzigingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage. Het plan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op bovenstaande plannaam of nummer). De stukken zijn tevens in te zien bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis (Dudokplein 1, IJmuiden). Om de stukken op het gemeentehuis in te zien kunt u een afspraak maken via 0255 567200.

Zienswijzen indienen

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het wijzigingsplan.
Dit doet u door een brief te richten aan:

College van burgemeester en wethouders
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Of per e-mail via ro@velsen.nl. Vermeld hierbij ‘zienswijze wijzigingsplan Busbaan Wijckerpoort’.

Vergeet niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0255 567200 of ro@velsen.nl.
 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.