Wijkplatforms

Een wijkplatform is een groep actieve bewoners die de wijk goed kent en vertegenwoordigt. Het wijkplatform praat mee over de plannen voor de wijk en neemt initiatief om de wijk veilig, schoon en heel te maken en te houden. Het wijkplatform spreekt met gemeentebestuurders, inwoners en andere partijen over de toekomst van de wijk.

Het wijkplatform pakt praktische zaken op, zoals het adviseren over de plannen van de gemeente en ondersteunen van initiatieven van vrijwilligers.
Ieder wijkplatform maakt elk jaar een plan, waaraan wordt gewerkt. De jaarplannen van de wijkplatforms worden door de gemeente ondersteunt met een budget.

Op dit moment zijn er 4 wijkplatforms actief in Velsen. Via onderstaande links in de tabel kunt u de contactgegevens in uw wijk vinden.

  • Zee- en Duinwijk
  • IJmuiden - Noord
  • IJmuiden - Zuid
  • Samen Velserbroek

'Samen Velserbroek' is een nieuw Sociaal Wijkplatform in de gemeente Velsen. Het is een initiatief van Dorpsvereniging Velserbroek, Hart voor Velserbroek en de gemeente Velsen. De leden van Samen Velserbroek zetten zich in voor verbinding en leefbaarheid in de wijk. Het  Sociaal Wijkplatform wil de onderlinge betrokkenheid van inwoners en organisaties stimuleren. Het wijkplatform is ook gesprekspartner van de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor Velserbroek.

Andere actieve belangengroepen zijn Stichting Santpoort en de Stichting het Dorp Velsen. In Driehuis werkt de gemeente samen met het Wijkcomité Driehuis.

Contactgegevens

Alle wijkagenten zijn bereikbaar via 0900 8844.

Overzicht contactpersonen per wijk
Wijk Wethouder Wijkagent Wijkverbinder
Driehuis Marie-Thérèse Meijs

Hans Dijkstra

Kirsten Keukelaar
IJmuiden-Noord Bram Diepstraten Martijn de Snaijer
Nick Koomen
Kirsten Keukelaar
IJmuiden-West Marianne Steijn Stefan van Broekhuijsen en Mark van Eijk Dennie Bronneberg
IJmuiden-Zuid Marie-Thérèse Meijs Martijn de Snaijer
Nick Koomen
Bert van Duijvenbode
Santpoort-Noord Marianne Steijn Chiel van de Geer Dennie Bronneberg
Santpoort-Zuid Sander Smeets Chiel van de Geer Dennie Bronneberg
Velsen-Noord Sander Smeets Jerry Ramdayal Kirsten Keukelaar
Velsen-Zuid Jeroen Verwoort Hans Dijkstra Kirsten Keukelaar
Velserbroek Bram Diepstraten Diana van Teunenbroek
Roald Smit
Yvette Jansen
Zee- en Duinwijk Jeroen Verwoort

Onur Cakir
Martin Eijkenaar (Per 1-1-2024)

Dennie Bronneberg

 

Overzicht wijk, platform of belangengroep en voorzitter
Wijk  Wijkplatform of belangengroep Voorzitter
Driehuis Wijkcomité Driehuis Ab Kraaijeveld 
ab.kraaijveld@wijkcomitedriehuis.nl
IJmuiden-Noord Wijkplatform IJmuiden-Noord Johan Zwakman 
Johan.zwakman@kpnplanet.nl
0255 521397
IJmuiden-West Wijkplatform IJmuiden-West Niet actief
IJmuiden-Zuid Wijkplatform IJmuiden-Zuid Lilian Schenk 
LilianSchenkijmuiden-zuid@wijkplatformsvelsen.nl
Santpoort-Noord Stichting Santpoort T. van der Wiel
info@stichtingsantpoort.nl
Santpoort-Zuid Stichting Santpoort T. van der Wiel
info@stichtingsantpoort.nl
Velsen-Zuid Stichting Het Dorp Velsen info@dorpvelsen.nl
Velserbroek Samen Velserbroek Jacqueline Staats 
jacqueline@staatsnet.nl
Zee- en Duinwijk Wijkplatform Zee- en Duinwijk Alex van der Molen 
avandemolen@gmail.com

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.