Wijkplatforms

Een wijkplatform is een groep actieve bewoners die de wijk goed kent en vertegenwoordigt. Het wijkplatform praat mee over de plannen voor de wijk en neemt initiatief om de wijk veilig, schoon en heel te maken en te houden. Het wijkplatform spreekt met gemeentebestuurders, inwoners en andere partijen over de toekomst van de wijk.

Het wijkplatform pakt praktische zaken op, zoals het adviseren over de plannen van de gemeente en ondersteunen van initiatieven van vrijwilligers.
Ieder wijkplatform maakt elk jaar een plan, waaraan wordt gewerkt. De jaarplannen van de wijkplatforms worden door de gemeente ondersteunt met een budget.

Op dit moment zijn er 4 wijkplatforms actief in Velsen. Via onderstaande links in de tabel kunt u de contactgegevens in uw wijk vinden.

  • Zee- en Duinwijk
  • IJmuiden - Noord
  • IJmuiden - Zuid
  • Samen Velserbroek

'Samen Velserbroek' is een nieuw Sociaal Wijkplatform in de gemeente Velsen. Het is een initiatief van Dorpsvereniging Velserbroek, Hart voor Velserbroek en de gemeente Velsen. De leden van Samen Velserbroek zetten zich in voor verbinding en leefbaarheid in de wijk. Het  Sociaal Wijkplatform wil de onderlinge betrokkenheid van inwoners en organisaties stimuleren. Het wijkplatform is ook gesprekspartner van de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor Velserbroek.

Andere actieve belangengroepen zijn Stichting Santpoort en de Stichting het Dorp Velsen. In Driehuis werkt de gemeente samen met het Wijkcomité Driehuis.

Contactgegevens

Overzicht contactpersonen per wijk
Wijk en website Wethouder Wijkagent
Driehuis Sebastian Dinjens

Hans Dijkstra 0900 8844

IJmuiden-Noord Bram Diepstraten Martijn de Snaijer
Nick Koomen 0900 8844
IJmuiden-West Marianne Steijn Karin van Dijk
Stefan van Broekhuijsen 0900 8844
IJmuiden-Zuid Sebastian Dinjens Martijn de Snaijer
Nick Koomen 0900 8844
Santpoort-Noord Marianne Steijn Edwin Verweij 0900 8844
Santpoort-Zuid Sander Smeets Edwin Verweij 0900 8844
Velsen-Noord Sander Smeets Henk Hobo 0900 8844
Velsen-Zuid Jeroen Verwoort Hans Dijkstra 0900 8844
Velserbroek Bram Diepstraten Diana van Teunenbroek
Roald Smit  0900 8844
Zee- en Duinwijk Jeroen Verwoort Jerry Ramdayal
Mark van Eijk 0900 8844

 

Overzicht wijk, platform of belangengroep en voorzitter
Wijk  Wijkplatform of belangengroep Voorzitter
Driehuis Wijkcomité Driehuis Ab Kraaijeveld 
ab.kraaijveld@wijkcomitedriehuis.nl
IJmuiden-Noord Wijkplatform IJmuiden-Noord Johan Zwakman 
Johan.zwakman@kpnplanet.nl
0255 521397
IJmuiden-West Wijkplatform IJmuiden-West Niet actief
IJmuiden-Zuid Wijkplatform IJmuiden-Zuid Lilian Schenk 
LilianSchenkijmuiden-zuid@wijkplatformsvelsen.nl
Santpoort-Noord Stichting Santpoort R. van Kleef 
info@stichtingsantpoort.nl
Santpoort-Zuid Stichting Santpoort R. van Kleef 
info@stichtingsantpoort.nl
Velsen-Zuid Stichting Het Dorp Velsen info@dorpvelsen.nl
Velserbroek Samen Velserbroek Jacqueline Staats 
jacqueline@staatsnet.nl
Zee- en Duinwijk Wijkplatform Zee- en Duinwijk Alex van der Molen 
avandemolen@gmail.com

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.