Komende week beginnen de scholen weer in onze regio. Met de start van het nieuwe schooljaar wordt het weer een stuk drukker in het verkeer. Om weggebruikers aan te sporen extra alert te zijn op de aanwezigheid van kinderen in het verkeer, start de gemeente Velsen met de ‘wij gaan weer naar school’ campagne van Leer in het Verkeer. Vanaf 1 september staan verspreid langs de hoofdroutes in Velsen campagneborden met de herkenbare en aansprekende tekeningen van Dick Bruna.

Wees alert

Aan het begin van het schooljaar zijn kinderen vol van vakantieverhalen en van de spanning van een nieuw schooljaar. Ook lopen en fietsen veel kinderen een nieuwe route naar school. U en andere verkeersdeelnemers zien na een lange rustige periode in het verkeer weer schoolgaande kinderen op de weg. Veel van die kinderen moeten voor het eerst zelfstandig naar een school en missen nog verkeerservaring en vaardigheden. Zij kunnen zich daardoor soms onvoorspelbaar gedragen. Bovendien zijn ze kleiner dan volwassenen. Zij hebben daardoor minder overzicht dan u en zijn ook minder goed zichtbaar. Met deze campagne hopen we u alert te maken op hun aanwezigheid en begrip te krijgen voor de beperkingen die kinderen nog vaak hebben in het verkeer.

Want hoe beter iedereen rekening houdt met elkaar, hoe beter het is voor de verkeersveiligheid.