Wethouder Sebastian Dinjens: 'Samen de schouders eronder'

03 april 2018
Aandacht voor elkaar
Wethouder Sebastian Dinjens

Als het aan wethouder Sebastian Dinjens ligt is de gemeente Velsen over vijf jaar helemaal klaar voor de toekomst. 'We hebben het al goed voor elkaar, maar het kan nog beter.'

Jeugd, klimaat en water, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, dierenwelzijn en leefbaarheid: een volle portefeuille waar wethouder Sebastian Dinjens namens GroenLinks graag z’n tanden in zet. 'Ik ben erg blij met jeugdzaken in mijn portefeuille. Ik wil graag dat jongeren zich hier thuis voelen, maar ook dat ze thuis een veilige basis hebben.'

De straat op

'Op mijn prioriteitenlijst staat bijvoorbeeld dat ik vaker met jongeren in gesprek wil en een ander beeld van ze wil schetsen dan dat van ‘lastig’. . Daarbij hoort ook Aanspreken  hun verantwoordelijkheid. Onlangs ben ik samen met veldwerkers van Streetcornerwork – een stichting die op straat contact maakt met  jongeren- de straat op gegaan. Fantastisch vond ik dat. Het leverde mooie gesprekken op; over dromen, ambities, behoeftes, talenten, alles kwam voorbij. Het is goed om te weten wat jongeren kunnen, willen en hoe we daarbij kunnen helpen.'

Eigen verantwoordelijkheid

'Graag wil ik iedereen, dus niet alleen de jeugd, een positief toekomstperspectief bieden. Daar hebben we zeker een leefbare en duurzame omgeving voor nodig. Wij zijn de eerste generatie die last heeft van  klimaatverandering en  ook de laatste die er iets aan kan doen. De gemeente wil praten met inwoners, bedrijven en organisaties om samen te komen tot een lokaal klimaatakkoord. Hier moet in staan wat we gaan doen, hoe we dat doen en met wie. En heel belangrijk, hoe we gaan checken of we op de goede weg zijn. Daar maken we samen afspraken over. En het fijne is, dat deze omslag Velsen ook economisch veel kansen biedt. Denk aan onze unieke ligging voorde windenergie en voor de combinatie van innovatie, hoogwaardig technisch onderwijs en werkgelegenheid in de maakindustrie.'

'Samen moeten we de schouders eronder zetten, ons steentje bijdragen. Daar ben ik zeker positief over, want veel mooie initiatieven zijn al in gang gezet. Veel inwoners en bedrijven hebben ideeën over hoe je duurzame energie kunt inzetten in de wijk. We horen dat we  nog beter kunnen laten weten waar mensen terecht kunnen om het te laten lukken. Naast samenwerken hebben inwoners ook hun eigen verantwoordelijkheid om de buurt duurzamer, schoner en veiliger te maken. Denk aan zwerfvuil of wel of niet een verkeersdrempel. Als inwoner weet je immers zelf het beste wat er nodig is! Laat ons dat weten.'

Ondernemend en recht door zee

'Wat ik zo mooi vind aan onze gemeente is de aard van onze  inwoners. Ze zijn lekker ondernemend, recht door zee en je weet wat je aan ze hebt. In mijn korte loopbaan als wethouder maakte ik al leuke initiatieven mee. Zo heb ik onlangs een historisch anker in ontvangst genomen in Zee- en duinwijk in IJmuiden. De wijk heeft er zelf voor gezorgd dat het is neergelegd op een nieuwe rotonde. De gemeente gaat het anker verder onderhouden. Ook mooi vond ik het initiatief in Santpoort-Noord waarbij de buurt ervoor zorgde dat er een muziektent op het plein is gekomen. Die betrokkenheid, daar ben ik trots op.'

‘Over 5 jaar is Velsen groener!’

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.