Wethouder Bal: 'Wonen moet betaalbaar blijven'

03 april 2018
Aandacht voor elkaar
Wethouder Floor Bal

Wethouder Floor Bal (wonen, woningbouw en de energietransitie): ‘Ik ga voor een zo gevarieerd mogelijk aanbod van duurzame woningen in onze gemeente.’

De komende vier jaar, wanneer het in Velsen over wonen, woningbouw, warmtenet of energietransitie gaat, is Floor Bal (LGV) aan zet. 'Wij willen dat onze gemeente een aantrekkelijke plek is om in te werken en te wonen. Met woningen die voor elke portemonnee geschikt zijn. Een mooie mix tussen koop, huur en middensegment. Afhankelijk van het inkomen dus.'

Duurzame energie

'Naast het gevarieerde aanbod, willen we dat woningen in Velsen ook levensloopbestendig en duurzaam zijn. Dit eerste houdt in dat een woning als het ware met elke levensfase meegroeit. Op die manier kun je zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Daar liggen zeker kansen! Duurzaam wonen betekent dat fossiele brandstoffen als aardgas niet meer in beeld zijn. Of je nu woont, werkt of onderneemt in onze gemeente, we krijgen allemaal te maken met de omslag naar volledig schone en duurzame energie. Zonne- en windenergie en het warmtenet spelen dan een grotere rol. Heel belangrijk daarbij is hoe onze inwoners dat  willen en hoe we dat vervolgens samen voor elkaar krijgen. Dat moet helder zijn.'

'Het in gang zetten van de energietransitie is mijn grootste uitdaging. Als we in 2050 in Nederland alleen nog maar duurzame energiebronnen als zon, wind en warmte willen gebruiken, dan moeten we er met z’n allen de schouders onder zetten. Een van de eerste stappen is dat in 2021 een warmteplan klaar moet zijn. Een planning die duidelijk maakt waar we onze warmte vandaan halen als we geen aardgas meer gebruiken.'

Veel warmtebronnen

'Gelukkig biedt onze gemeente nogal wat mogelijkheden. Denk aan warmtenet IJmond, waarbij de restwarmte van Tata Steel wordt gebruikt. Bij het produceren van staal komt namelijk veel warmte vrij, waar anderen van kunnen profiteren. Zo kunnen we duizenden huizen verwarmen. Komend jaar gaan we aan de slag met geothermie oftewel aardwarmte, waarvoor we warmte van 3000 meter onder het aardoppervlak halen. En we gebruiken warmte- en koudeopslag. Hiermee kun je ’s winters via een warmtepomp het grondwater gebruiken om panden te verwarmen en ‘s zomers om te koelen. Een van de scholen in onze gemeente wordt verwarmd met riothermie; verwarmen met rioolwarmte. Dat kunnen we meer gaan inzetten. Wat mij betreft wedden we niet op één paard, maar zetten we alle warmtebronnen in die er zijn.'

Met elkaar in gesprek gaan

'In deze overgangsfase wil ik samen met inwoners op zoek naar natuurlijke momenten om die duurzame overstap te maken. Een voorbeeld: stel je combi-ketel gaat kapot, dan is dat hét moment om over te stappen naar een duurzamer alternatief als een hr-ketel of warmtepomp. Natuurlijk brengt dat kosten met zich mee en zal het een uitdaging zijn. Als gemeente willen we hier graag een adviesrol pakken. Laatst heb ik al een burendag aangegrepen om hier over te vertellen. Mensen nemen het heel serieus. Zo is een van de bewoners gelijk gaan uitzoeken hoe de buurt collectief duurzame energie kan inkopen. Een mooi voorbeeld van waar gesprekken met inwoners toe kan leiden. Ik ben ervan overtuigd dat dit, samen met het geven van informatie over de plannen, het belangrijkste is. Regelmatig, helder en zorgvuldig communiceren is daarbij een must. Zowel richting inwoners, als het bedrijfsleven. Alleen als we iedereen erbij betrekken kan dit succesvol zijn!'

'Voor nu zetten we in op alle duurzame energiebronnen. Waterstof heeft de toekomst'.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.