Wet inburgering 2021

De inburgeringsplicht start op de datum bekendmaking verblijfsrecht van de IND. De startdatum van de inburgering staat ook in de brief over inburgering die u ontvangt van DUO. Is dat op of na 1 januari 2022, dan valt u onder de Wet inburgering 2021.

Asielmigranten

U bent asielmigrant als:

  • u als vluchteling naar Nederland gekomen en 
  • u een verblijfsvergunning heeft. 

Gezinsmigranten

U ben gezinsmigrant als:

  • u niet als vluchteling naar Nederland bent gekomen en
  • u een verblijfsvergunning heeft en 
  • u gaat samenwonen met uw Nederlandse partner.

Of

  • u komt werken als geestelijk bedienaar.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.