Zoals het er nu naar uitziet is de Waterloolaan in Driehuis vanaf zondag 20 augustus weer toegankelijk voor weggebruikers. Meteen daarna wordt er gewerkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid aan de Zeeweg en een stukje van de Heerenduinweg in IJmuiden. Deze wegen zijn vanaf vrijdagmiddag 22 september 2017 weer toegankelijk.

Afsluiting

Vanaf maandag 21 augustus wordt er gewerkt aan het gedeelte Zeeweg, vanaf de Slingerduinlaan tot en met de kruising Zeeweg hoek Heerenduinweg. Ook zijn er werkzaamheden aan de Heerenduinweg tot en met fietserskruising Velserduinweg. Doorgaand verkeer op het gedeelte Zeeweg vanaf Waterloolaan is dan niet mogelijk. Het doorgaande verkeer van en naar IJmuiden wordt omgeleid via de Lange Nieuwstraat, Plein 1945, De Noostraat en de Minister van Houtenlaan. Alle omleidingen worden met omleidingsborden aangegeven. Brom- en fietsverkeer wordt omgeleid vanaf de Waterloolaan via de Leeuweriklaan, Merellaan, Nachtegaallaan en Zeeweg.

Bussen

Tijdens de werkzaamheden rijdt buslijn 3 van Connexxion anders. Informatie over omleidingen en tijdelijke bushaltes kunt u vinden op www.connexxion.nl of www.connexxion.com.

Bereikbaarheid begraafplaatsen

Begraafplaats Duinhof is bereikbaar vanaf IJmuiden via Plein 1945, De Noostraat, Min. Van Houtenlaan en rechtsaf Zeeweg / Slingerduinlaan. Crematorium Westerveld is vanaf 20 augustus weer bereikbaar via de normale routes.

Welke maatregelen precies?

Op de drukke route tussen de Minister van Houtenlaan en zwembad de Heerenduinen worden de fiets-en voetpaden vernieuwd. Waar mogelijk worden deze op één niveau aangebracht ter voorkoming van ongevallen als gevolg van verhoogde stoepbanden. Ook komen er bij het T-kruispunt Zeeweg-Heerenduinweg verkeersdrempels om de snelheid uit het verkeer te halen.

Verder wordt het zebrapad halverwege de Heerenduinweg vervangen door een oversteek met midden eiland. Hierdoor kan de weg veilig in twee keer worden overgestoken. Een andere wijziging is het weghalen van de doorsteken voor bromfietsers aan het begin van de Heerenduinweg. De bromfietsers moeten voortaan gebruik maken van de rijbaan in plaats van de fietspaden. Dit zal ook met nieuwe bebording worden aangegeven.

Meer informatie

Op de website Projectkaart Velsen vindt u alle informatie over het hele project.